Normal_pilstrips

In het Diaconessenhuis Leiden staat sinds kort een medicijnautomaat. De apotheek van het ziekenhuis heeft het apparaat in gebruik genomen voor cliënten die hun geneesmiddelen willen afhalen zonder tussenkomst van een apothekersassistent. Dat meldt Skipr.

Met de medicijnautomaat is het mogelijk om bestelde geneesmiddelen op elk gewenst tijdstip af te halen. Het afhaalsysteem lijkt veilig, snel en eenvoudig. Wanneer de apotheek het recept heeft verwerkt, worden de geneesmiddelen in het apparaat geplaatst. Vervolgens krijgt de cliënt een sms-bericht met daarin een unieke, persoonlijke afhaalcode. Met deze code en de geboortedatum kunnen de medicijnen uit de automaat worden gehaald.

De medicijnautomaat heeft vooral meerwaarde bij herhaalrecepten en bij geneesmiddelen waarbij geen uitgebreide toelichting van de apotheek nodig is. Het apparaat staat in de hal van het ziekenhuis.

© Nationale Zorggids