NZG Wat is ambulancezorg?

Ambulancezorg in Nederland wordt georganiseerd door regionale ambulancediensten. Landelijke protocollen moeter daarbij zorgen dat de kwaliteit in elke regio van goed niveau is.

Wanneer het alarmnummer 112 wordt gebeld, komt een melding binnen bij de Meldkamer Ambulance. Aan de hand van de ernst van de melding wordt bepaald of een ambulance moet worden gestuurd. 

In de ambulancezorg zijn twee soorten zorg te onderscheiden, namelijk de spoedeisende en de planbare ambulancezorg. De spoedeisende zorg wordt geleverd in het geval van levensbedreigende situaties en de planbare zorg gaat vooral om vervoer van patiënten tussen zorginstellingen en/of het huis van de patiënt.

© Nationale Zorggids