NZG Leids Universitair Medisch Centrum

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is het universitair medisch centrum dat bestaat uit een samenwerkingsverband tussen het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) en de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Leiden.

Het AZL werd in 1998 hernoemd tot LUMC, net zoals de meeste academische ziekenhuizen hernoemd werden tot universitaire medische centra in Nederland.

Functie
Naast de dagelijkse ziekenhuiszorg, die het ziekenhuis in verscheidene medische specialisaties kan leveren, heeft het ziekenhuis een functie op het gebied van onderwijs, ten behoeve van de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen, op het gebied van opleiding en op het gebied van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek
In het ziekenhuis vindt zowel fundamenteel als klinisch, patiëntgebonden onderzoek plaats, wat leidt tot een grote hoeveelheid wetenschappelijke publicaties.

Onderwijs
Het LUMC distribueert het medisch computer ondersteund onderwijs in Nederland voor alle medische faculteiten middels MedischOnderwijs.nl.

De Boerhaavecommissie van het LUMC is de grootste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied in Nederland.

Het LUMC maakt deel uit van Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Patiëntenzorg
Het ziekenhuis is een van de tien traumacentra in Nederland en beschikt over een Mobiel Medisch Team.

Geschiedenis
Het ziekenhuis is ontstaan in het Caeciliagasthuis in Leiden (het huidige Boerhaavemuseum). Na enkele verhuizingen opende het eerste als zodanig gebouwde academisch ziekenhuis zijn deuren aan de Steenstraat (het huidige Museum voor Volkenkunde) in 1873. Het gebouw voldeed toen aan de eisen voor verplegingspraktijken en operatietechnieken, maar was na enkele decennia alweer verouderd. Er was behoefte aan meer laboratoriumruimte en veiligere en comfortabelere omstandigheden voor patiënten en personeel.

Er werd in de jaren '20 een nieuw Academisch Ziekenhuis gebouwd (Cité Médicale), bestaande uit verschillende paviljoens dat werd geopend in 1928 en dienst deed tot de jaren negentig. Begin jaren '80 is gestart met de bouw van het huidige ziekenhuis, het eerste gedeelte werd in gebruik genomen in 1985, de rest volgde in de helft van de jaren '90 toen het ziekenhuis volledig in gebruik werd genomen.

In 1996 zijn vrijwel alle paviljoens gesloopt, alleen het poortgebouw bleef over en de paviljoens op het Boerhavekwartier die tot 2006 nog dienst deden als onderwijsruimten. Het onderzoek vond plaats in het Sylvius Laboratorium in het Bio Science Park tot 2006.

Begin 2006 kwam eerst het onderzoeksgebouw gereed en eind 2006 het onderwijsgebouw. Sindsdiens zijn patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs volledig gecentraliseerd aangezien de gebouwen door middel van loopbruggen met elkaar verbonden zijn.