NZG UMC St Radboud

Het UMC St Radboud is een academisch ziekenhuis in Nijmegen dat samenwerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Naamgeving
De naam kwam in allerlei variaties voor. Van oudsher wordt nog vaak over het ‘Sint Radboud' (ziekenhuis) gesproken. Via het Academisch Ziekenhuis Nijmegen (AZN) is het uiteindelijk Universitair Medisch Centrum St Radboud geworden. De officiële Engelstalige naam, voor gebruik in internationale publicaties, luidt Radboud University Nijmegen Medical Centre.

In het Duits wordt gesproken van Radboud Universität Nijmegen Medizinisches Zentrum. Met de diverse naamswijzigingen zijn ook de logo's mee veranderd. Het klassieke universiteitslogo werd een abstracte rookpluim, die in een (weg)vliegende duif veranderde, waarna uiteindelijk weer voor het oude logo werd gekozen.

Organisatie
Het UMC St Radboud bestaat uit 50 afdelingen. Daarnaast zijn er het Servicebedrijf, het Instituut voor Wetenschappelijk Onderwijs en Opleidingen, de Radboud Zorgacademie, het Directoraat Valorisatie en de dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat. Ter ondersteuning van de Raad van Bestuur dienen de Concernstaf, het bureau Bedrijfsjuridische Zaken, het Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid en de medezeggenschapsorganen.

Patientenzorg (cijfers 2010)
146.389 eerste polikliniekbezoeken
29.080 ziekenhuisopnamen
45.326 bezoeken dagbehandeling
27.487 bezoeken spoedeisende hulp
19.376 operaties (niet spoedeisend)
196.306 verpleegdagen
953 bedden
63% bedbezetting
6.75 dagen ligduur (gemiddeld)

Personeel (cijfers 2010)
9.973 medewerkers
7.271 ftp's (vanaf 31-12-2010)

Onderwijs (cijfers 2010)
3.159 ingeschreven studenten (totaal)
2.197 studenten Geneeskunde
514 studenten Biomedische Wetenschappen
420 studenten Tandheelkunde
28 studenten Molecular Mechanisms of Disease

292 artsexamens (Geneeskunde)
66 doctoraal plus masters (Biomedische Wetenschappen)
72 tandartsexamens (Tandheelkunde)
11 diploma's (Molecular Mechanisms op Disease)

Onderzoek (cijfers 2010)
135 proefschriften
2.624 Wetenschappelijke (gerefereerde) publicaties