NZG VU medisch centrum

Het VU medisch centrum (VUmc) is een academisch ziekenhuis in Amsterdam, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit (AZVU) en de Faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het VUmc maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Personeel
In 2009 telde het VUmc een gemiddelde personeelsbezetting van 5.392 in FTE's, die zich bezighouden met patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Patiëntenzorg
Het ziekenhuis is één van de tien traumacentra in Nederland en beschikt over een Mobiel Medisch Team.

VUmc Cancer Center Amsterdam
Op 28 september 2011 is een hypermodern diagnose- en behandelcentrum voor patiënten met kanker geopend. Binnen dit VUmc Cancer Center Amsterdam (VUmc CCA) werken 26 disciplines samen om ervoor te zorgen dat patiënten met (een vermoeden van) kanker zo snel en zo vakkundig mogelijk worden geholpen. Het centrum investeert in toponderzoek en in de meest geavanceerde apparatuur voor diagnose en behandeling van oncologische aandoeningen.

Het doel van het VUmc Cancer Center is zoveel mogelijk patiënten genezen en ervoor zorgen dat kanker teruggedrongen wordt tot een behandelbare chronische kwaal. Per jaar krijgen 95.000 Nederlanders kanker. Van hen komen ruim 4.000 mensen in VUmc voor behandeling, een second opinion of advies. VUmc CCA wil ervoor zorgen dat patiënten de meest effectieve behandeling en zorg krijgen en zo de beste kans op genezing hebben. Mocht genezing echter niet meer mogelijk zijn, dan zorgt VUmc CCA ervoor dat de kwaliteit van hun leven zo hoog mogelijk is.

Onderzoek
Het VUmc heeft oncologie, neurologie (Alzheimer en MS), vitale geneeskunde (hart en bloedvaten, metabolisme, IC, acute zorg), extra- en transmurale geneeskunde en beweging als onderzoeksspeerpunten.

Het wetenschappelijk onderzoek (aantal publicaties en citaties) van het VUmc staat op derde plaats van de Nederlandse Medische Centra.

Samenwerkingsverbanden
Het VUmc als universitair medisch centrum werkt op het gebied van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg nauw samen met andere instellingen:

Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG)
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ)
GGZ inGeest
Reade (voorheen Jan van Breemen Instituut)
Kernnetwerk huisartsen
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
OZON Oogkliniek
Regionaal traumacentrum
Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc)
Vereniging VU-Windesheim
Vrije Universiteit (VU)
VUconnected
VUmc fonds

VUmc en GGZ inGeest
VUmc en GGZ inGeest werken intensief samen en leveren een compleet zorgaanbod waarin lichaam en geest integraal worden benaderd.

In GGZ inGeest verlenen 2.300 medewerkers gespecialiseerde psychische zorg aan ruim 30.000 patiënten. GGZ inGeest is groot in kleinschaligheid, met meer dan 20 locaties in Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Bennebroek.

Locatie
Het VUmc is gevestigd aan de De Boelelaan in stadsdeel Zuid en ligt aan de A10.