Normal_logo_gemeente_groningen

Buurtzorg kan de taken van TSN Thuiszorg niet overnemen in de stad Groningen. Groningen is aan het lopende contract met de thuiszorgorganisatie gehouden, zolang het zijn verplichtingen nakomt. Ook heeft het een contract met ongeveer dertig andere aanbieders. In de aanbesteding is vastgelegd dat zij voorrang krijgen als TSN in gebreke blijft. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. 

De gemeente heeft momenteel contact met TSN Begeleiding, een financieel gezonde tak van de thuiszorgorganisatie. Groningen heeft nog een tweejarig contract lopen bij de TSN, maar bij de meeste gemeenten loopt het contract dit jaar al af.

Eerder bleek dat het noodlijdende bedrijf geen thuishulp meer kon bieden aan 150 inwoners. De gemeente Groningen hoopt dat TSN de ouderen snel weer kan helpen. De organisatie heeft een paar weken de tijd gekregen om te zorgen dat alle afspraken worden nagekomen. Mocht dit niet lukken, dan moet de stad op zoek naar een ander thuiszorgbedrijf die de klanten kan overnemen. Een aantal ouderen zijn inmiddels al overgestapt naar een andere aanbieder waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten. Mensen kunnen zelf kiezen of ze bij TSN blijven of willen overstappen.

Inmiddels hebben ook zeven gemeenten op de Noord Veluwe aangegeven niet in te gaan op het aanbod van Buurtzorg. De organisatie vindt het tarief dat deze gemeenten betalen te laag, zo staat op de website van de gemeente Harderwijk. 

©Nationale Zorggids