NZG Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen, die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Medisch Specialisten Registratie Commissie. De VRA werkt op belanghebbende gebieden nauw samen met Revalidatie Nederland, de branchevereniging voor de revalidatieinstellingen.

De VRA geeft een eigen verenigingsblad uit, Revalidata, dat 6 keer per jaar verschijnt.

Binnen de VRA opereren diverse commissies, werkgroepen, stuurgroepen en platformen. Zij adviseren, afhankelijk van hun status, gevraagd of ongevraagd het bestuur over ontwikkelingen in het vakgebied.