NZG BIG-register

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Zorgverleners zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register. Zo wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener.

Acht beroepen in BIG-register
Alleen zorgverleners die in het BIG-register staan mogen een beschermde medische titel voeren. De volgende acht beroepsgroepen kunnen zich inschrijven: 

  • artsen;
  • tandartsen;
  • apothekers;
  • gezondheidszorgpsychologen;
  • psychotherapeuten;
  • fysiotherapeuten;
  • verloskundigen;
  • verpleegkundigen.

Iedereen kan in het BIG-register opzoeken of zijn medische hulpverlener erin voorkomt.
Alternatief werkende zorgverleners staan niet in het BIG-register. Zij regelen hun kwaliteit via een eigen vereniging. Patiënten mogen zelf kiezen of ze een reguliere of alternatieve behandeling willen.

Voorbehouden medische handelingen
Alleen beschermde beroepsbeoefenaren mogen beslissen of een medische handeling met een groot risco voor de patiënt nodig is. Deze handelingen worden ‘voorbehouden handelingen’ genoemd. Voorbeelden zijn: een patiënt onder narcose brengen of medicijnen voorschrijven.

Artsen mogen alle voorbehouden handelingen uitvoeren. Tandartsen en verloskundigen mogen de voorbehouden handelingen uitvoeren die bij hun beroep horen.
Ook hbo-opgeleide verpleegkundig specialisten en 'physician assistants' mogen bepaalde taken zelfstandig uitvoeren. Denk aan injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Dat heeft het kabinet in februari 2011 besloten.

Herregistratie BIG-register verplicht
Verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten die zich in het BIG-register hebben laten inschrijven, moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren. Daarmee tonen zij aan dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. Met deze periodieke registratie moet de patiënt worden beschermd tegen fouten in de behandeling van zorgverleners.

Voor artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten gaat de herregistratie ook gelden. De datum waarop dit gaat gebeuren is nog niet bekend.

Herregistratie niet-medisch specialisten
Als iemand die zich opnieuw wil registreren in het BIG-register, zijn er 2 afzonderlijke criteria: werkervaring óf scholing.

  • De werkervaringseis schrijft voor dat iemand tijdens de registratieperiode van 5 jaar minimaal 2080 uur werkt binnen het beroep waarvoor hij staat ingeschreven.
  • De scholingseis is bedoeld voor wie niet werkt of de urennorm niet haalt. Dan kan een scholingstraject volgen om de inschrijving te verlengen.

Herregistratie medisch specialisten
Medisch specialisten hebben een eigen wettelijk erkend specialistenregister waar een systeem geldt van herregistratie. Als zij staan ingeschreven in hun eigen register, dan blijven zij ook in het BIG-register staan.

Zwarte lijst medische hulpverleners
Patiënten kunnen op een 'zwarte lijst' zien welke artsen en andere beroepsbeoefenaren (zoals tandartsen en verpleegkundigen) zijn geschorst of uit hun beroep gezet na een uitspraak van de tuchtrechter.

Klik hier om de lijst in te zien.

BIG-register en buitenlands diploma
De kwaliteitseisen uit de Wet BIG gelden ook voor medische hulpverleners met een buitenlands diploma.
Afhankelijk van het beroep en het land van herkomst van de zorgverlener kan het diploma direct worden erkend. Dat geldt voor apothekers, artsen, tandartsen, verloskundigen en (algemeen) verpleegkundigen met een diploma uit een van de EU-landen. Soms moet iemand een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen