NZG Klachteninstanties

Bij klachteninstanties kunt u voor het volgende terecht:

  • informatie, advies, steun of een gesprek
  • een oordeel
  • een maatregel of straf
  • een melding of signaal.

Informatie, advies, steun, gesprek (klachtenopvang en -bemiddeling)
Voor informatie, advies, steun of een gesprek met betrekking tot klachtenopvang en -bemiddeling, kunt u terecht bij de volgende personen of instanties:

Oordeel (klachtenbehandeling)
Een klachtencommissie onderzoekt een klacht en spreekt een oordeel uit. Dat heet een uitspraak. Eventueel doet de klachtencommissie ook aanbevelingen over maatregelen. Of de aanbieder de uitspraak ook moet opvolgen, hangt af van wat de wet daarover zegt en van het soort klachtencommissie:

Maatregel of straf
Wanneer u via een meer formele weg een maatregel of straf wilt afdwingen, dan kunt u de volgende instanties
aanspreken:

  • Schadeclaim / Schadeverzekeraar
  • Geschillencommissie Zorginstellingen of zelfstandige klinieken
  • Burgerlijk rechter
  • Tuchtcollege
  • Strafrechter

Melding of signaal
Wilt u uw klacht vooral aan de orde stellen om voor de toekomst verbetering te bereiken en wilt u dat men van de klacht leert? Dan kunt u een aanbeveling of melding maken. Uw klacht wordt dan niet uitgebreid apart met u behandeld en besproken, maar er wordt vooral gekeken of wat er gebeurd is, zich opnieuw kan voordoen. Wordt er geoordeeld dat hetgeen gebeurd is, zich opnieuw kan voordoen, dan is er sprake van een 'structureel probleem' en kunnen maatregelen getroffen worden om het probleem voortaan te voorkomen.

U kunt uw melding indienen bij de eerder (bovengenoemde) instanties, maar ook bij de volgende instanties die hier speciaal (mede) voor dienen:

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen