NZG Gehandicaptenzorg

In Nederland wonen ruim een miljoen mensen met een beperking. Dat kan een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zijn. Deze mensen hebben het recht om op dezelfde manier in de samenleving mee te doen als mensen zonder beperking. Het recht op gelijke behandeling is vastgelegd in de wet. Soms zijn er hulpmiddelen of extra voorzieningen nodig om de beperking te compenseren.

Het kabinet trekt structureel € 860 miljoen extra uit voor de langdurige zorg. Dit geld is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verhogen. Ook zijn er 12.000 extra medewerkers nodig voor de dagelijkse verzorging van ouderen en gehandicapten.

Ontwikkelingen
Mensen met een verstandelijke beperking of dementie worden in de toekomst beter beschermd tegen zorg die zij niet willen (onvrijwillige zorg). Dit staat in het wetsvoorstel Zorg en Dwang dat in juni 2009 aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Deze wet legt vast wanneer zorgverleners onvrijwillige zorg mogen toepassen en welke rechten de cliënt heeft. Bescherming via deze wet geldt voor mensen in een instelling, maar ook voor mensen in kleinschalige woonvormen of die thuis hulp krijgen.

Onvrijwillige zorg laatste redmiddel

De wet Zorg en Dwang gaat ervan uit dat onvrijwillige zorg een laatste redmiddel is, als het niet meer anders kan. De wet is daarmee een van de middelen om een mentaliteitsverandering in de zorg tot stand te brengen.
De wet is van toepassing op de zorg voor mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking of geheugenproblemen, ongeacht of ze instelling wonen of zelfstandig.

Voor meer informatie over de wetten en procedures voor het toepassen van dwang in zorg, kunt u kijken op dwangindezorg.nl  

Wet Bopz vervangen

Op dit moment valt dwangbehandeling voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking nog onder de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Deze wet is vooral gericht op psychiatrische behandeling in psychiatrische ziekenhuizen. De wet Zorg en Dwang sluit beter aan bij de doelgroepen van mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

Gelijke behandeling
Iedereen moet in de samenleving op dezelfde manier worden behandeld. Ook mensen met een beperking. In Nederland is deze gelijke behandeling geregeld in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz).

Volgens deze wet is het verboden om onderscheid tussen mensen te maken op de terreinen waarop de wet van toepassing is: arbeidsmarkt, onderwijs en wonen. Ook als dit betekent dat er aanpassingen gedaan moeten worden (bijvoorbeeld een leerling extra studietijd geven, of een schoolgebouw aanpassen). Vanaf juli 2011 geldt de wet ook voor het openbaar vervoer.

Instellingen
Er zijn veel verschillende instellingen voor gehandicapten. Dit kunnen woonvormen zijn, maar ook bijvoorbeeld dagbestedingcentra. Dit kunnen instellingen voor mensen met een lichamelijke, geestelijke of psychische beperking zijn, of een combinatie daarvan.
Bent u op zoek naar een instelling voor gehandicaptenzorg? Klik dan hier.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen