NZG Het AMK adviseert

Voor wie?
Iedereen die zich zorgen maakt over een kind en denkt aan kindermishandeling kan hierover advies vragen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Of u nu privé of beroepsmatig betrokken bent bij het kind; indien u een vermoeden heeft van kindermishandeling kunt u bellen met het AMK. Kinderen en jongeren kunnen ook over hun eigen situatie bellen naar het AMK.

Wanneer vraagt u advies?
U kunt advies vragen over alles wat met kindermishandeling te maken heeft. Bijvoorbeeld:

  • hoe ga ik om met de zorgen over het kind?
  • hoe schat ik een situatie in?
  • hoe voer ik een gesprek met de ouder of met het kind?
  • hoe terecht zijn mijn zorgen?
  • wat kan ik doen om te helpen?

Samen met het AMK overlegt u over de ernst van de situatie, wat de signalen zijn en wat het vervolgtraject kan zijn binnen uw eigen mogelijkheden. Niemand komt te weten dat u advies heeft gevraagd bij het AMK. Het AMK zal naar aanleiding van een advies geen actie ondernemen.

U kunt meerdere malen met het AMK overleggen over hetzelfde kind. De aantekeningen van uw gesprek worden door het AMK maximaal 1 jaar bewaard, zodat u er later nog over terug kunt bellen. Mocht u na het telefoongesprek nog vragen of twijfels hebben, schroom dan niet om nogmaals te bellen.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen