NZG Raad voor de Kinderbescherming

Al sinds begin 1900 is in de Nederlandse wet vastgelegd dat kinderen beschermd moeten worden. In 1995 is het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor Nederland van kracht geworden. Uitgangspunt daarvan is dat een kind bijzondere zorg en bescherming nodig heeft vanwege zijn kwetsbare en afhankelijke positie. Ouders zijn daar natuurlijk allereerst zelf verantwoordelijk voor. Zij moeten hun kind verzorgen en opvoeden en de ontwikkeling van het kind stimuleren.

Als ouders hun verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen, kan de ontwikkeling van het kind in gevaar komen. In dat geval moet de overheid ingrijpen in de gezinssituatie. De Raad voor de Kinderbescherming - een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie - voert die taak uit.

Bij de Raad werken ongeveer 2500 mensen, verspreid over 22 locaties in het hele land. De organisatiestructuur omvat een landelijke directie, 13 regio's en een Landelijk Bureau die ondersteuning biedt aan de landelijke directie en de regio's. Via deze link vindt u het adres van de dichtstbijzijnde locatie in uw buurt.

Bron: Raad voor de Kinderbescherming

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen