NZG Opvoedingsproblemen

Dat opvoeden niet altijd gemakkelijk is, weet iedereen die kinderen heeft. Een handleiding voor opvoeders bestaat niet; ook bestaat er geen ideale opvoeding en zijn er geen perfecte opvoeders. Daardoor heeft elk gezin wel eens moeilijkheden.

Dat hoeft niet erg te zijn als de ouders er in slagen om samen met hun kind een oplossing te vinden. Voor een kind is het belangrijk dat het op een evenwichtige manier opgroeit.

Soms echter zijn de problemen zo groot dat de ontwikkeling van het kind bedreigd of geblokkeerd wordt. Dat kan bijvoorbeeld zijn als ouders hun kind verwaarlozen, mishandelen of seksueel misbruiken. Maar er zijn meer moeilijkheden die de ontwikkeling van een kind negatief kunnen beïnvloeden. Deze moeilijkheden brengt de Raad samen onder de term ‘opvoedingsproblemen’.

Er zijn verschillende soorten opvoedingsproblemen te onderscheiden:

 • seksueel misbruik;
 • mishandeling;
 • kind wordt door ouders uit huis gezet;
 • wegloopgedrag van kind;
 • strafbaar gedrag kind;
 • kind is onhandelbaar;
 • kind heeft schoolproblemen of spijbelt vaak;
 • kind is verslaafd;
 • ouders hebben psychische problemen;
 • crimineel gedrag ouders;
 • ouders zijn verslaafd.

Een bedreigende situatie voor een kind herkennen is niet altijd eenvoudig. Voor kinderen is het vaak een grote stap om hun problemen kenbaar te maken aan de buitenwereld. Daarnaast is het voor mensen niet eenvoudig om te ontdekken of er daadwerkelijk een probleem bij een kind is. Bovendien vergt het moed om stappen te ondernemen.

Bron: Raad voor de Kinderbescherming

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen