NZG Casusregie

De Raad heeft tot taak om iedere individuele jeugdstrafzaak te volgen, vanaf het moment dat de politie de zaak bij de Raad meldt totdat het zo ver is, dat de gehele procedure, inclusief het nazorgtraject, is doorlopen. Deze taak heet casusregie.

Nazorg is met name aan de orde voor die jeugdigen die in het kader van voorlopige hechtenis of naar aanleiding van een veroordeling tot jeugddetentie of het opleggen van een PIJ-maatregel in een justitiële jeugdinrichting zijn opgenomen. Om hun terugkeer naar de samenleving te ondersteunen krijgen deze jeugdigen een vorm van niet-vrijblijvende begeleiding van de (jeugd)reclassering.

Vanuit zijn rol als casusregisseur ziet de Raad er bijvoorbeeld op toe, dat er goede afspraken worden gemaakt tussen jeugdinrichting en (jeugd)reclassering om te komen tot een naadloze aansluiting tussen het verblijf in de inrichting en de nazorg door de (jeugd)reclassering. Dit voorbeeld illustreert het belangrijkste doel dat de Raad met de uitvoering van de casusregie nastreeft: het bevorderen van samenhang tussen de activiteiten die door de verschillende ketenpartners in het jeugdstrafrecht worden ondernomen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties en instanties die bij een strafrechtelijk traject van een minderjarige betrokken zijn – niet alleen justitieorganisaties, maar bijvoorbeeld ook gemeentelijke instellingen in de fase van nazorg – is van groot belang om delinquente jeugdigen weer op het goede spoor te krijgen en te houden.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen