NZG Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg aan patiënten met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Palliatieve zorg richt zich op verminderen van het lijden, een goede kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven.

De zorg omvat de vier volgende zaken:

- De fysieke verzorging, waarbij het accent ligt op het zo comfortabel mogelijk maken. De 'echte' medische behandeling is inmiddels stopgezet, behalve de pijnbestrijding en andere behandelingen die het comfort kunnen verhogen.
- de psychologische zorg, waarbij gedacht kan worden aan het helpen aanvaarden van de situatie.
- de omgevingszorg, waarbij de naasten begeleid en gesteund worden in het proces. Ook vallen hier materiele/praktische zaken onder, zoals het regelen van een verblijf dichtbij het ziekenhuis.
- existentiele zorg, enkel op verzoek van de patient zelf, waarbij gezocht wordt naar het antwoord op existentiele (levens)vragen.

Palliatieve zorg is erkende zorg en de overheid vindt het belangrijk dat palliatieve zorg voor terminale patiënten snel beschikbaar is. Daarom subsidieert zij vrijwilligers en zorgverleners die betrokken zijn bij deze zorg. Sinds 2010 kan een patiënt zo lang palliatieve zorg krijgen als hij nodig heeft.
Palliatieve zorg kan zowel thuis als in het ziekenhuis worden aangevraagd.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u kijken op Agora, het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg of zoek hier een instelling voor palliatieve zorg.

 

 

 

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen