NZG Thuiszorg

Mensen kiezen ervoor (langer) zelfstandig te blijven wonen. Oudere mensen, maar ook mensen met een beperking. Soms hebben mensen daarbij hulp nodig. Denk aan zorg aan huis of aanpassingen aan de woning. De overheid stimuleert dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Zo komen er meer woningen die geschikt zijn voor mensen met een beperking. Ook kunnen mensen gebruik maken van financiële ondersteuning of zorg aan huis zoals verpleeghulp of hulp in de huishouding.

Mantelzorg
Ruim 2,6 miljoen Nederlanders zorgen langere tijd intensief voor hun zieke familieleden of vrienden. Deze vorm van zorg heet mantelzorg. In meer dan de helft van de gevallen zorgt een mantelzorger meer dan 3 maanden, soms zelfs jaren. Als blijk van waardering kunnen zij een financieel extraatje krijgen.
Vooral mantelzorgers die zorg combineren met een baan lopen kans overbelast te raken. Samen met werkgevers bekijkt de overheid hoe zij deze groep beter tegemoet kan komen.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen