NZG Verpleging en verzorging

Wanneer mensen ouder worden of langdurig ziek zijn en niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, kan een verpleeg- en/of verzorgingshuis uitkomst bieden. Ook mensen die moeten revalideren na een operatie kunnen er terecht. Zorghuizen zijn bedoeld voor iedereen die zorg nodig heeft en voor wie thuis- of mantelzorg geen oplossing is.

De overheid heeft normen opgesteld waaraan verpleeg- en verzorgingshuizen moeten voldoen als het gaat om veiligheid, verzorging en woon- en leefomgeving.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen