NZG Zorghotel

Zorghotel

Logeren/ tijdelijk verblijven
Mensen logeren, zoals in een gewoon hotel, tijdelijk in het zorghotel; dit kan variëren van één overnachting tot enkele weken. Vanuit het zorghotel gaat de cliënt/ gast in principe weer terug naar de eigen thuissituatie. Bij uitzondering gaat de cliënt vanuit het zorghotel naar een andere, permanente zorgvoorziening, bijvoorbeeld als de mantelzorg de zorg toch niet meer kan overnemen.

Mensen maken individueel of samen met hun partner gebruik van de faciliteiten van het zorghotel. In gemeenschappelijke ruimtes kan men andere gasten ontmoeten, maar er is geen groepsprogramma. Privacy van de gast is, net als in het gewone hotel, een belangrijk gegeven.
Het zorghotel is niet bedoeld voor mensen die wachten op een overplaatsing naar een (permanent) verblijf in een verpleeghuis. Hiervoor hebben ziekenhuizen en zorgcentra vaak zogenoemde overbruggings- of interim-afdelingen.

24 uurs zorg- en dienstverlening
In het zorghotel is een team beschikbaar dat 24uurs-zorg kan verlenen. Dit team is in dienst van het zorghotel zelf of in dienst van een zorgaanbieder en gedetacheerd in het zorghotel. De zorg voldoet aan alle kwaliteitseisen. Zo worden er afspraken met de cliënt / gast gemaakt over de zorg en vastgelegd in een zorgplan, wordt er gewerkt met gekwalificeerd personeel en worden protocollen gehanteerd voor de zorgverlening.

Hotelachtige setting
De 'hotelachtige setting' houdt in dat er een hoge servicegraad is en een comfortabele, prettige accommodatie. De servicegraad uit zich in de sterk klantgerichte cultuur: de cliënt / gast staat centraal, er wordt vraaggericht gewerkt (alles wordt georganiseerd naar de wens van de cliënt), er is veel aandacht voor de privacy en de bejegening. De cliënt is echt 'te gast' in het hotel.

De accommodatie is goed verzorgd, comfortabel en sfeervol. Maar ook rolstoeltoegankelijk en geschikt voor zorgbehoevenden. Alle voorzieningen voor zorgverlening zijn beschikbaar, zonder dat dit nu heel opvallend is. De uitstraling is meer die van een hotel waar men te gast is en waar alles ten dienste van de gast staat, dan van een ziekenhuis of zorgcentrum waar men meer patiënt is en de zorgvoorzieningen het beeld bepalen.
Binnen het zorghotel zijn ook allerlei services beschikbaar: bijvoorbeeld een receptie, lounge, restaurant, kiosk, kapsalon.

Beschikbaar voor een brede doelgroep
Ieder die behoefte heeft aan tijdelijke zorg mét een logeermogelijkheid, kan in een zorghotel terecht. De cliënt betaalt het verblijf en de zorg zelf of krijgt dit vergoed via de AWBZ of zijn verzekering.

Doelgroepen
Er zijn verschillende doelgroepen voor wie een zorghotel een goede oplossing kan bieden:

  1. Mensen die behandeld zijn in een ziekenhuis maar die nog niet naar huis kunnen omdat zij nog medische nazorg nodig hebben waarbij die medische zorg direct in de nabijheid moet zijn (medisch specialist of verpleeghuisarts), bijvoorbeeld na een orthopedische operatie. Het gaat om 'ziekenhuisverplaatste zorg'.
  2. Mensen die uitbehandeld zijn in een ziekenhuis, maar met behoefte aan een lichtere vorm van nazorg en waarbij de medische zorg niet direct in de nabijheid hoeft te zijn. Feitelijk zouden mensen al wel naar huis kunnen, maar men kiest ervoor om tijdelijk ergens te logeren, bijvoorbeeld omdat men eerst nog wil aansterken voor men naar huis gaat, of de thuissituatie is niet voldoende toegerust om de zorgvraag op te vangen. Het gaat om 'thuisverplaatste zorg': de cliënt kan nog niet thuis wonen.
  3. Mensen die tijdelijk niet meer thuis kunnen blijven vanwege hun zorgvraag (er is behoefte aan 24uurs-zorg en dienstverlening). De vraag naar een logeermogelijkheid met zorg kan ontstaan doordat de mantelzorg overbelast is of tijdelijk wegvalt of de zorgvraag tijdelijk intensiever is en niet thuis kan worden opgevangen. Ook hier gaat het om 'thuisverplaatste zorg': de cliënt kan tijdelijk niet meer thuis wonen.
  4. Mensen die tijdens vakantie zijn aangewezen op een aangepaste omgeving en beschikbaarheid van zorg.

Op zoek naar een zorghotel?
Klik hier voor een zorghotel bij u in de buurt.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen