NZG Overige

Apotheek
Diëtist
Gezondheidscentrum
Huisarts
Mondhygiënist
Tandarts
Trombosedienst

Apotheek 

De apotheker is de specialist op het gebied van medicijnen. Hij kan u daar alle nodige en duidelijke informatie over geven. Als u voor het eerst een bepaald medicijn gaat gebruiken, kan de apotheker eventuele bijzonderheden van dit middel met u bespreken. Hij kan uitleggen wat de werking en het doel van het medicijn zijn, aangeven wanneer u verbetering van uw klachten kunt verwachten, welke bijwerkingen er eventueel kunnen optreden en hoe u het medicijn moet gebruiken. U kunt altijd terecht bij de apotheker met vragen over uw medicijnen.

Een goede behandeling
Voordat de apotheker u uw medicijnen geeft, controleert hij een aantal zaken:

  • Gebruikt u medicijnen die elkaars werking ongunstig beïnvloeden?
  • Gebruikt u verschillende medicijnen tegelijkertijd die hetzelfde effect hebben?
  • Heeft u een ziekte of allergie, waardoor een bepaald medicijn beter niet gebruikt kan worden?

De apotheker controleert dus of het voorgeschreven middel aan u kan worden gegeven. Zo niet, dan neemt hij contact op met uw arts.

Spreekkamer
Ieder apotheek heeft een spreekkamer. Dus wilt u eens rustig over uw medicijnen en het gebruik praken of zijn er persoonlijke zaken die u wilt bespreken, laat dit weten en maak gebruik van de mogelijkheid voor een gesprek.

Bezorgen van medicijnen
Op uw verzoek kunnen medicijnen of hulpmiddelen zonder extra kosten bij u thuis worden afgeleverd.

Voor meer informatie http://www.apotheek.nl/ of klik hier om naar het kopje 'Medicijnen' te gaan. Of vind hier uw apotheker.  

terug naar boven

Diëtist

Een diëtist(e) is een specialist op het gebied van voeding en voedselpatronen. Een diëtist(e) is een deskundige die op de persoon toegesneden voedingspatronen ontdekt, bestudeert en zo nodig aanpast. Hij/zij kan door het adviseren van een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevorderen. Daarnaast heeft een diëtist(e) kennis van gedrag rondom de voeding en kan hij/zij de patiënt/cliënt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.

Voor meer informatie http://www.dietist.nl/ of vind hier een dietist. 

terug naar boven

Gezondheidscentrum

Een gezondheidscentrum is een samenwerkingsverband van hulpverleners. Uw huisarts werkt hierin samen met andere huisartsen. Bij moeilijke vragen kan één van de andere artsen advies geven als u dat goed vindt. Een second opinion is snel te regelen. De huisartsen werken in een gezondheidscentrum ook samen met fysiotherapeuten, de thuiszorg en psychosociale zorg. Vaak is er ook een apotheek bij het centrum betrokken. Uw huisarts kan die andere hulpverleners om advies vragen en de zorg aan u met hen afstemmen. Alles in overleg met u. En niet zonder uw instemming.

In wijken waar veel kinderen geboren worden, houdt ook de verloskunde spreekuur in het gezondheidscentrum. Maar ook in minder kinderrijke wijken wordt met verloskundigen samengewerkt. In wijken met veel oudere bewoners is de samenwerking met ouderenwerk een belangrijke pijler. En in wijken met veel mensen uit andere culturen speelt de allochtone zorgconsulent een belangrijke rol. Kortom, een gezondheidscentrum probeert zijn zorgaanbod af te stemmen op de mensen die in zijn werkgebied wonen.

Voor meer informatie http://www.kiesbeter.nl/ of vind hier een gezondheidscentrum.

terug naar boven

Huisarts

Huisartsgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met de eerstelijnsgezondheidszorg. Een medisch specialist, die zich gespecialiseerd heeft in huisartsgeneeskunde, wordt een huisarts genoemd. Een huisarts heeft kennis van veel voorkomende klachten en ziektebeelden. Dit betekent dat een huisarts in sommige gevallen zelf klachten kan diagnosticeren en behandelen. In andere gevallen zal uw huisarts u doorverwijzen naar een medisch specialist. De beroepsvereniging van huisartsen is de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Voor meer informatie http://www.lhv.nl/ of vind hier een huisarts.

terug naar boven

Mondhygiënist

Een gezond, schoon en stralend gebit en gezond tandvlees. Wie wil dat niet? Door goed te poetsen en tussen de tanden en kiezen te reinigen heeft u daar natuurlijk zelf veel invloed op. Maar ook de mondhygiënist kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van uw gebit, tandvlees en mondhygiëne. 

Op uw gebit kan tandsteen of aanslag ontstaan. Ook kunt u last krijgen van gevoelige tandhalzen, teruggetrokken of bloedend tandvlees. Het is daarom verstandig om al op jonge leeftijd en regelmatig een mondhygiënist te bezoeken. Ook als u gaatjes (cariës) of een slechte adem heeft, kan de mondhygiënist u een helpende hand bieden. Deze ‘aandoeningen' betekenen lang niet altijd dat u geen goed gebit heeft, maar het is wel belangrijk dat de mondhygiënist ze behandelt om erger te voorkomen. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Soms kan een andere aandoening in uw lichaam de kwaliteit van uw gebit en tandvlees beïnvloeden, of andersom. Bijvoorbeeld als u diabetespatiënt bent, of aan een hart- of vaatziekte lijdt. Ook als u zwanger bent, wordt aangeraden een mondhygiënist te bezoeken.

Voor meer informatie http://www.mondhygienisten.nl/ of vind hier een mondhygienist.

terug naar boven

Tandarts

De tandarts ziet de patiënt vaak als eerste. Hij/zij onderzoekt, stelt diagnoses, formuleert behandelplannen en behandelt gebitten. De tandarts zorgt ervoor dat ziekten en afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast behandelt de tandarts ziekten en afwijkingen. De patiënt houdt zo een goede mondgezondheid en behoudt de functies in het mond- en kauwstelsel zo lang mogelijk. Ook geeft de tandarts patiënten advies en uitleg over mondverzorging, hoewel hij/zij dit steeds vaker delegeert aan de mondhygiënist of (preventie)assistent

Voor meer informatie http://www.allesoverhetgebit.nl/ of vind hier een tandarts.

terug naar boven

Trombosedienst


Op het moment dat u antistollingsmiddelen gaat gebruiken moet uw bloed regelmatig worden gecontroleerd op de mate van stolling. Deze controles kunnen door de trombosedienst maar ook door uzelf worden uitgevoerd. De trombosedienst heeft in bijna iedere stad en in veel dorpen een prikpost. Bovendien komen de medewerkers van de trombosedienst aan huis voor de bloedcontrole indien hier een medische noodzaak (indicatie) voor is. 

Hoe werken de trombosediensten? Eerst stelt uw trombosedienst met een laboratoriumtest de mate van bloedstolling vast (een INR-meting). Aan de hand van deze laboratoriumuitslag en uw medische gegevens stelt de arts van de trombosedienst vervolgens de dosering van de antistollingsmiddelen vast. Binnen 24 uur stuurt de trombosedienst u deze juiste dosering, inclusief de datum waarop de volgende controle moet plaatsvinden (doseringskalender). Als dat nodig is, doet de trombosedienst dit op de dag van de bloedafname telefonisch.

U kunt uw trombosedienst telefonisch bereiken voor advies in geval van ziekte, gebruik van andere medicijnen, bloedingen en voor andere problemen met betrekking tot de antistollingsbehandeling.

Voor meer informatie http://www.trombosestichting.nl/ 

terug naar boven

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen