NZG Psyche

Algemeen Maatschappelijk Werk
Psycholoog
De gezondheidszorgpsycholoog
Klinisch psycholoog
Eerstelijnspsycholoog
Kinder- en jeugdpsycholoog
Psychiater

Algemeen Maatschappelijk Werk 

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) biedt professionele hulp aan mensen met psychosociale problemen. Deze problemen betreffen vooral relatieproblemen, eenzaamheid, opvoedingsproblemen, zingeving/vrijetijdsbesteding en financiën. Het ontbreekt de clienten aan het vermogen zelfstandig hun problemen op te lossen. Het doel van de hulp is om de zelfredzaamheid van de hulpvrager te vergroten.

Voor meer informatie http://www.mogroep.nl/ of vind hier een Algemeen Maatschappelijk Werkinstelling bij u in de buurt.

terug naar boven

Psycholoog
Er zijn verschillende soorten psychologen.

Iemand die psychologie heeft gestudeerd en daarna mensen met psychische problemen wil behandelen, moet zich specialiseren tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Daarna kan hij zich verder specialiseren tot klinisch psycholoog. 

GZ-psycholoog en klinische psycholoog zijn allebei beroepen die beschermd worden in de wet BIG. Een GZ-psycholoog kan ook eerstelijnspsycholoog worden, of kinder- en jeugdpsycholoog. Dit zijn beide geen aparteBIG-beroepen. Beroepsverenigingen stellen wel hun eisen. Dat geeft de cliënt een zekere garantie voor kwaliteit.Voor alle psychologen is er één gezamenlijke beroepsvereniging: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

terug naar boven

De gezondheidszorgpsycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog behandelt psychische problemen, levensproblemen, of geeft hulp bij lichamelijke ziekten en invaliditeit. Hij werkt in alle sectoren van de (geestelijke) gezondheidszorg. Meestal zal hij in de tweede lijn werken. Dat betekent dat een verwijzing van de huisarts nodig is. Een verwijzing is niet nodig voor zelfstandige gezondheidszorgpsychologen. 

De GZ-psycholoog kan zelfstandig een diagnose stellen en behandelen.

De gezondheidszorgpsycholoog heeft na de studie psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidskunde de specialisatie gezondheidszorgpsychologie gedaan. Hij staat ingeschreven in het BIG-register gezondheidszorgpsychologen.

terug naar boven

Klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog doet psychotherapeutische behandelingen van mensen met ingewikkelde problemen. Hij kan psychodiagnostisch onderzoek doen en psychologische tests. Hij kan ook optreden in crisissituaties. De klinisch psycholoog wordt ingeschakeld wanneer de deskundigheid van de GZ-psycholoog niet genoeg is, bijvoorbeeld bij zeldzame of moeilijke hulpvragen. Dit kan een combinatie van psychische problemen en verslaving zijn, of problemen die samenhangen met zware lichamelijke ziekte. Hij werkt meestal in ziekenhuizen, de derde lijn in de GGZ, maar kan ook als zelfstandige werken.

Klinisch psychologie is een specialisatie na de opleiding gezondheidszorgpsychologie. Hij staat ingeschreven in het BIG-register klinisch psychologen.

terug naar boven

Eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsycholoog behandelt allerlei psychische klachten. Deze hulp duurt kort, en doet direct iets aan de klachten en problemen. De eerstelijnspsycholoog werkt in de eerste lijn van de gezondheidszorg. Hij zit meestal in de buurt. Iedereen kan daar zonder verwijzing naar toe. Hij werkt zelfstandig, in een gezamenlijke praktijk met andere eerstelijnspsychologen, of in een gezondheidscentrum, samen met huisartsen en andere hulpverleners.

De eerstelijnspsycholoog heeft de opleiding gezondheidszorgpsychologie gedaan. Als GZ-psycholoog staat hij ingeschreven in het BIG-register.

Daarna heeft een eerstelijnspsycholoog zich verder bekwaamd om zelfstandig te kunnen werken in de eerste lijn van de GGZ. Hij staat ingeschreven in een apart register van eerstelijnspsychologen. Dit register wordt beheerd door het NIP.

Er is een aparte beroepsvereniging: de landelijke vereniging van eerstelijnspsychologen (LVE). Leden van de LVEzijn allemaal aangesloten bij een Regionaal Orgaan Eerstelijnspsychologen (ROEP).

terug naar boven

Kinder- en jeugdpsycholoog

De Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is een psycholoog die zich verder heeft gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychologie. Hij heeft dat gedaan door opleidingen te volgen en door werkervaring op te doen. 

Doorverwijzing naar een kinder- en jeugdpsycholoog kan gebeuren door de huisarts, de school, het maatschappelijk werk, de GGD, de kinderarts of collega-psychologen. Ouders kunnen hun kind ook zelf aanmelden bij een kinder- en jeugdpsycholoog.

Er is geen aparte beroepsvereniging voor kinder- en jeugdpsychologen. Veel kinder- en jeugdpsychologen zijn aangesloten bij het NIP. Het NIP beheert een register van kinder- en jeugdpsychologen.

Voor meer informatie http://www.nip.nl/ of vind hier een psycholoog.

terug naar boven

Psychiater

De psychiater houdt zich bezig met behandeling van psychische stoornissen. Hij is de enige in de GGZ die medicijnen mag voorschrijven, omdat hij arts is. Hij is dan ook behandelaar van stoornissen waarbij medicijnen een belangrijke rol hebben in de behandeling: schizofrenie, bipolaire stoornis, depressie, verslaving, dwangstoornissen, psychose. Meestal wordt behandeling met medicijnen gecombineerd met psychotherapie. Daar zijn meerdere vormen van. Zie Psychotherapeut.

De psychiater werkt zowel in de tweede lijn (ambulant) als in de derde lijn (klinisch). Hij kan ook werken in een zelfstandige praktijk. De psychiater heeft na de opleiding tot arts, de medische specialisatie psychiatrie gedaan. Dan is hij trouwens ook meteen psychotherapeut. Het beroep van psychiater is beschermd in de wet BIG. De psychiater staat in het BIG-register artsen. Als medisch specialist moet hij zich ook registeren in het Register van Medisch Specialisten. Hij moet zich regelmatig bijscholen om zijn registratie te houden. De beroepsvereniging van Psychiaters is de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Voor meer informatie http://www.nvvp.nl/ of vind hier een psychiater.

terug naar boven

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen