NZG Vrouw & Zwangerschap

Abortusklinieken
Kraamzorg
Verloskundige
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Abortusklinieken

Wat is abortus?

Abortus (Arte) Provocatus (latijn; aboriri = vergaan, provocare = oproepen) , ook wel Abortus Provocatus Lege Artis of opzettelijke vruchtafdrijving genoemd, is de medische term voor het voortijdig afbreken van een zwangerschap door (medisch) ingrijpen. Vaak wordt dit in Nederland kortweg 'Abortus' genoemd. In de medische terminologie betekent 'abortus' vroegtijdige geboorte of miskraam. Een miskraam kan door medici dan ook aangeduid worden als 'spontane abortus'. Een abortus is bij de Nederlandse wetgeving legaal en kan tot 22 weken zwangerschap. Wel is er vanaf 16dagen overtijd een wettelijke bedenktijd van 5 dagen. Afhankelijk van het aantal weken dat de zwangerschap inmiddels is gevorderd, kunnen verschillende methoden gebruikt worden om de zwangerschap te onderbreken. 

Wat zijn abortusklinieken? 
Abortusklinieken bieden hulp bij abortus en geboorteregeling. Soms leveren klinieken ook een breder aanbod, zoals het afnemen van SOAtesten, voorlichtingen, anticonceptie en hulp bij seksuele problemen.

CASA (Centra voor Anticonceptie, seksualiteit en abortus) is een landelijke organisatie die hulp verleent op het gebied van geboorteregeling en seksuele gezondheid. Casa heeft 5 vestigingen; Den Haag, Goes, Leiden, Maastricht en Rotterdam.

StiSAN (Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland/Centra voor Seksuele Gezondheid Nederland) is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van 9 abortusklinieken in Nederland. StiSAN heeft zelfstandige vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Utrecht en Zwolle.

Voor meer informatie: http://stisan.nl/ of http://www.casa.nl/ of vind hier een abortuskliniek. 

Wat kost het?
Voor vrouwen die in Nederland wonen, zijn er geen kosten verbonden aan een abortus. De kosten hiervan worden namelijk vergoed op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor vrouwen die niet in Nederland wonen, zijn er wel kosten aan de abortus verbonden. De hoogte hiervan is verschillend per situatie. 

terug naar boven

Kraamzorg

Kraamzorg of kraamhulp is geschoolde hulp na een bevalling voor de kraamvrouw en haar gezin. Een kraamverzorg(st)er biedt deze kraamhulp. Ze is soms al enige uren voor een thuisbevalling aanwezig en assisteert met verloskundige of arts bij de geboorte. Na de bevalling is ze minimaal 24 werkuren in het gezin aanwezig ter ondersteuning van moeder en baby.

Ze let op de gezondheid van kraamvrouw en baby en rapporteert indien nodig aan de verloskundige of arts. De belangrijkste taak is de verzorging van de moeder en de baby, het geven van voorlichting over bijvoorbeeldborstvoeding en het beantwoorden van vragen van de ouders. De verzorgende beschikt over een grote kennis op het gebied van babyverzorging. Ze probeert het zelfvertrouwen van de nieuwe ouders te versterken en te vergroten. Tevens doet ze licht huishoudelijk werk, ontvangt het bezoek en verzorgt zo nodig de overige gezinsleden.

Voor meer informatie http://www.kraamzorg.nl/ of vind hier een kraamhulp. 

terug naar boven

Verloskundige

De verloskundige is in de eerste plaats een medisch deskundige. Zij begeleidt de moeder tijdens zwangerschap, bevalling en op het kraambed. Maar een verloskundige is meer: zij is ook een coach tijdens de hele zwangerschapsperiode. In die rol is een bron van informatie op allerlei gebieden, van erfelijkheidsonderzoek tot het regelen van kraamzorg. Daarnaast is zij een vertrouwenspersoon. 

Van kinderwensspreekuur tot afsluitend onderzoek zes weken na de bevalling: de verloskundige begeleidt het hele traject. De verloskundige speelt een sleutelrol in de hele periode rondom zwangerschap en geboorte. Ze heeft te maken met uiteenlopende vragen van haar cliënten. Daarom heeft een verloskundige contact met veel andere (medische) beroepsbeoefenaren.

Voor meer informatie http://www.knov.nl/ of vind hier een verpleegkundige.

terug naar boven

Verpleegkundig Overgangsconsulente

De Verpleegkundig Overgangsconsulente heeft zich door een gerichte opleiding gespecialiseerd in het informeren, adviseren en begeleiden van vrouwen met overgangsklachten. Zij adviseert zowel regulier als complementair.

De Verpleegkundig Overgangsconsulente is aangesloten bij de VVOC  ( Vereniging Verpleegkundig OvergangsConsulenten), behoort tot de paramedische beroepsgroep en wordt ondersteund door een Medische Raad. Zij werkt indien wenselijk of nodig, nauw samen met de huisarts en/of gynaecoloog.

terug naar boven

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen