NZG Zorgwetten

De Nederlandse Grondwet stelt: 'De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid'. De overheid heeft gekozen voor een systeem dat medische zorg voor iedereen financieel bereikbaar maakt.

Het Nederlandse zorgverzekeringstelsel bestaat uit twee volksverzekeringen:

De indeling wordt soms samengevat als respectievelijk care en cure.

De Zorgverzekeringswet bepaalt dat elke Nederlands ingezetene verplicht verzekerd is op de basisverzekering, welke kosten de basisdekking vergoedt en waaraan de verzekeraars moeten voldoen. In een aparte wet, de Wet op de zorgtoeslag, wordt geregeld dat de overheid bijdraagt in de premies voor ingezetenen met een laag inkomen.

NZG Algemeen Informatie

NZG Nieuwsoverzicht Algemeen