ANBO

ANBO
Houttuinlaan 3
3447 GM Woerden

Postbus 2012
3440 DA Woerden
Telefoon:
0348 - 46 66 66
Website:
http://www.anbo.nl/
E-mail:
info@anbo.nl

Seniorenorganisatie ANBO is een onafhankelijke vereniging, met een groot aantal leden, waar binnen veel mensen actief zijn. Zij vinden bij ons naast nieuwe contacten uitdagend werk.

Voor een ledenorganisatie zijn ledenraadplegingen de legitimatie op belangrijke dossiers en beleidsterreinen. De stem van alle leden, actief en niet-actief, moet daartoe worden gehoord. De vereniging bestaat bij de gratie van de leden. En ook al is ANBO een seniorenorganisatie, er is geen leeftijdsgrens om lid te worden.

  • Geschiedenis

Verzekeringsman en publicist Perio, in het echt Gerardus Lambertus Janssen geheten, is de oprichter van de Bond voor Staatspensionering, waarvan ANBO de rechtsopvolger is. Perio leefde van 1859 tot 1932 en richtte op 9 september 1900 in Arnhem de Bond op om te strijden voor een allemanspensioen. In 1947 – vlak na de oorlog – werd door (destijds) minister van Sociale Zaken Willem Drees de Noodwet Ouderdomsvoorziening ingesteld, om ouderen van een basisinkomen te voorzien. Tien jaar later, vijfentwintig jaar na Perio’s dood, werd onder Drees’ premierschap de noodwet vervangen door een permanente regeling die vandaag de dag nog bestaat: de AOW. Het strijden voor een goed pensioen en het behartigen van de materiële belangen van ouderen leidde op 6 december 1977 tot een fusie tussen de Bond voor Staatspensionering en de Algemene Bond voor Bejaarden, onder de naam ANBO, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen.

  • Missie

ANBO wil de belangenbehartiger zijn voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland. ANBO zet zich in voor het behoud en verbetering van kwaliteit van leven voor de huidige en toekomstige generaties senioren met de nadruk op emancipatie, participatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid. ANBO draagt bij aan sociale veranderingen en biedt toegevoegde waarde aan het leven van haar (potentiële) leden door het bieden van individuele en collectieve belangenbehartiging, betrouwbare en deskundige informatie, diensten en ledenvoordelen.

  • Visie

ANBO gelooft in een maatschappij, waarin een ieder blijvend, volwaardig kan participeren en waarin een ieders waarde en kwaliteiten blijvend worden erkend en benut. Waarden geven aan wat we als ANBO belangrijk vinden in het omgaan met elkaar en met onze relaties, zowel binnen als buiten de vereniging.

NZG Locatie