Nationale Zorggids

NZG Blogs van onze klanten nieuws

Normal_kimberly

‘Werken met mijn hoofd, handen en vooral mijn HART’


Gespecialiseerd hartfunctielaborant en coördinator Kimberly van Berne (36) werkt op de hartfunctie afdeling. Haar specialisatie is echocardiografie (hartecho’s). Tijdens dit onderzoek kijkt ze onder andere naar de anatomie van het hart, de pompfunctie en de hartkleppen. Als de echo klaar is, beoordeelt Kimberly het onderzoek. De laatste check do...

Normal_meeleefgezin

Ik mag mijn missie loslaten


Ik was altijd van plan om in de jeugdzorg te gaan werken, maar ik vond mijzelf daar lang te jong voor. Qua leeftijd én qua levenservaring. Ik ken de jeugdzorg van binnen uit: als jongere doorliep ik een kamertraining, woonde ik begeleid of zat ik in de crisisopvang. Wat ik daar meemaakte werd voor mij een drijfveer om het ooit anders te gaan doe...

Normal_4990_1615810268216_sam_1

Oefening Nooddrinkwater


Recent voerde het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland een oefening nooddrinkwater uit. Tijdens deze oefening worden de vrijwilligers getraind in wat hen te wachten staat als een bepaalde regio geen water meer kan ontvangen. Wat doen de vrijwilligers tijden zo’n oefening, en waarom is de beschikking over drinkwater zo belangrijk? Onze vrijwilliger Es...

Normal_thomashuis_baarn

Hoe ingewikkeld kan het zijn?


Sinds 2019 woont Jan-Willem met zijn partner Marjolein en hun zoontje in Thomashuis Baarn. Als manager, coach en veranderaar, zet hij zich al twintig jaar in voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze column neemt Jan-Willem je mee in zijn bijzondere leven als zorgondernemer. Deze week schrijft hij over het werk van de begeleider. Hoe...

Normal_untitled_design-max-quality__7_

Opleiding Verpleegkundige niveau 4: iets voor jou?


Anne, opleidingscoördinator bij Daan, organiseert en coördineert opleidingstrajecten voor onze zorgtoppers bij Daan. Eén van deze trajecten is de verkorte opleiding Verpleegkunde niveau 4 waar ze jullie graag in meeneemt. 

Normal_nexuszorg_logo

Fleks App voor zorginstellingen


Als zorginstelling wil je snel kunnen schakelen bij een dreigende onderbezetting in de planning. Juist daarom is de Fleks app in het leven geroepen. Geen tijdrovende communicatie via verschillende systemen, maar korte lijntjes met je flexibele schil, bemiddelaars en uitzendbureaus. Met Fleks ben je als zorginstelling verzekerd van continuïteit e...

Normal_nexuszorg_logo

Hoe nu verder in de zorg?


Het hoogtepunt van de coronacrisis ligt inmiddels alweer een tijdje achter ons. De vaccinatiecampagne loopt op volle toeren en het aantal besmettingen daalt vrijwel dagelijks. Inmiddels zijn er al bijna 16 miljoen prikken gezet in Nederland, en dat houdt in dat onder de te verwachten omstandigheden minder mens een beroep hoeven te doen op het zi...

Normal_chantal_klachtenportaal

De weg plaveien voor een goed gesprek


De Wkkgz verplicht zorgaanbieders een klachtenfunctionaris beschikbaar te stellen voor cliënten. Onder de Jeugdwet bestaat die verplichting niet. Niettemin biedt Klachtenportaal Zorg een klachtenfunctionaris bij klachten over jeugdhulp. Zij vindt het belangrijk dat partijen op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek kunnen om gezamenlijk...

Normal_nexuszorg_logo

De nut en noodzaak van flexibel zorgpersoneel


Binnen de zorg is flexibiliteit een noodzakelijk goed. Als zorginstelling heb je te maken met piek- en daluren, waarbij een flexibele inzet van zorgpersoneel belangrijk is. Ook het landelijk groeiende tekort aan zorgpersoneel dwingt zorgorganisaties om te kijken naar een nieuwe invulling; de balans tussen de vaste en flexibele schil. Wat zijn de...

Normal_normal_emile

Positieve trend: MVO steeds vaker onderdeel van tender in de zorg


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: het neemt een steeds grotere rol aan binnen de zorg. Zorginstellingen laten MVO steeds zwaarder meewegen bij het toekennen van een tender. Een positieve ontwikkeling, te meer door de omvang van de zorgsector en de directe betrokkenheid die hierin gevraagd wordt. Contra Zorgbemiddeling onderstreept het bela...

Normal_normal_emile

Roosterplanning in de zorg: een vak apart


De laatste jaren hebben we binnen de zorg te maken met een merkwaardige trend: personeelsplanning komt steeds vaker in handen te liggen van ongeschoolde of onervaren medewerkers. Merkwaardig in die zin dat een dergelijke beslissing organisatorisch veel problemen kan opleveren, zoals onderbezetting of te weinig expertise om de planning correct te...

Normal_normal_emile

ZZP’ers in de zorg: VAR-verklaring en Wet DBA


Ben je actief als zzp’er, dan was je voorheen gebonden aan de VAR-verklaring, oftewel de Verklaring Arbeidsrelatie. Met deze verklaring kon een zzp’er aantonen expliciet als ondernemer te functioneren binnen een onderneming, en niet als zijnde een werknemer. Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, werd op 1 mei 2016 de wet DBA geïntroduceerd. Omd...

Normal_duxxie_digitalisering_zorg

Zorghulpmiddelen voor Wet Zorg en Dwang


De nieuwe Wet Zorg en Dwang (Wzd) is sinds het begin van 2020 van kracht. Door deze wet wordt er om een andere werkwijze gevraagd in jouw dagelijkse praktijk als zorgprofessional.

Normal_normal_emile

Verkeerde reflex zorgmanagers bij personeelstekort


De afgelopen weken zien we de personeelstekorten in de zorgsector opnieuw flink oplopen, evenals tijdens de eerste ‘intelligente lockdown’ in maart en april. Er wordt steeds meer gevraagd van vaste bestand met medewerkers van de zorginstelling. Dit om zowel de acute zorg rondom de coronacrisis op te vangen, als ook de reguliere zorg. Zorgmanager...

Normal_klachtenportaal_zorg

Van een klacht met veel emotie naar de opluchting door een oplossing


Mijn naam is Petra en sinds januari 2020 ben ik met veel plezier werkzaam bij Klachtenportaal Zorg. Hoewel iedere zorgverlener probeert goede zorg te verlenen, kan er altijd door een misverstand een klacht ontstaan. Zo’n klacht heeft een grote impact op de zorgverlener én de zorgontvanger, dus het is ongelooflijk belangrijk om zo’n klacht goed t...

Normal_normal_emile

Zorgpersoneel draait overuren: wat is de rol van zzp’ers?


Het aantal zzp’ers is de afgelopen jaren flink gestegen. Die ontwikkeling heeft een aantal verklaringen: het zzp-schap geeft een bepaalde mate van vrijheid, en normaliter heb je als zelfstandige ook meer in te komen wanneer je bij verschillende werkgevers actief bent. Met het oog op een mogelijke tweede coronagolf verkeert de zorgsector op dit m...