Nationale Zorggids

NZG Blogs van onze klanten nieuws

Normal_untitled_design-max-quality__7_

Opleiding Verpleegkundige niveau 4: iets voor jou?


Anne, opleidingscoördinator bij Daan, organiseert en coördineert opleidingstrajecten voor onze zorgtoppers bij Daan. Eén van deze trajecten is de verkorte opleiding Verpleegkunde niveau 4 waar ze jullie graag in meeneemt. 

Normal_nexuszorg_logo

Fleks App voor zorginstellingen


Als zorginstelling wil je snel kunnen schakelen bij een dreigende onderbezetting in de planning. Juist daarom is de Fleks app in het leven geroepen. Geen tijdrovende communicatie via verschillende systemen, maar korte lijntjes met je flexibele schil, bemiddelaars en uitzendbureaus. Met Fleks ben je als zorginstelling verzekerd van continuïteit e...

Normal_nexuszorg_logo

Hoe nu verder in de zorg?


Het hoogtepunt van de coronacrisis ligt inmiddels alweer een tijdje achter ons. De vaccinatiecampagne loopt op volle toeren en het aantal besmettingen daalt vrijwel dagelijks. Inmiddels zijn er al bijna 16 miljoen prikken gezet in Nederland, en dat houdt in dat onder de te verwachten omstandigheden minder mens een beroep hoeven te doen op het zi...

Normal_chantal_klachtenportaal

De weg plaveien voor een goed gesprek


De Wkkgz verplicht zorgaanbieders een klachtenfunctionaris beschikbaar te stellen voor cliënten. Onder de Jeugdwet bestaat die verplichting niet. Niettemin biedt Klachtenportaal Zorg een klachtenfunctionaris bij klachten over jeugdhulp. Zij vindt het belangrijk dat partijen op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek kunnen om gezamenlijk...

Normal_nexuszorg_logo

De nut en noodzaak van flexibel zorgpersoneel


Binnen de zorg is flexibiliteit een noodzakelijk goed. Als zorginstelling heb je te maken met piek- en daluren, waarbij een flexibele inzet van zorgpersoneel belangrijk is. Ook het landelijk groeiende tekort aan zorgpersoneel dwingt zorgorganisaties om te kijken naar een nieuwe invulling; de balans tussen de vaste en flexibele schil. Wat zijn de...

Normal_normal_emile

Positieve trend: MVO steeds vaker onderdeel van tender in de zorg


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: het neemt een steeds grotere rol aan binnen de zorg. Zorginstellingen laten MVO steeds zwaarder meewegen bij het toekennen van een tender. Een positieve ontwikkeling, te meer door de omvang van de zorgsector en de directe betrokkenheid die hierin gevraagd wordt. Contra Zorgbemiddeling onderstreept het bela...

Normal_normal_emile

Roosterplanning in de zorg: een vak apart


De laatste jaren hebben we binnen de zorg te maken met een merkwaardige trend: personeelsplanning komt steeds vaker in handen te liggen van ongeschoolde of onervaren medewerkers. Merkwaardig in die zin dat een dergelijke beslissing organisatorisch veel problemen kan opleveren, zoals onderbezetting of te weinig expertise om de planning correct te...

Normal_normal_emile

ZZP’ers in de zorg: VAR-verklaring en Wet DBA


Ben je actief als zzp’er, dan was je voorheen gebonden aan de VAR-verklaring, oftewel de Verklaring Arbeidsrelatie. Met deze verklaring kon een zzp’er aantonen expliciet als ondernemer te functioneren binnen een onderneming, en niet als zijnde een werknemer. Om schijnzelfstandigheid te voorkomen, werd op 1 mei 2016 de wet DBA geïntroduceerd. Omd...

Normal_duxxie_digitalisering_zorg

Zorghulpmiddelen voor Wet Zorg en Dwang


De nieuwe Wet Zorg en Dwang (Wzd) is sinds het begin van 2020 van kracht. Door deze wet wordt er om een andere werkwijze gevraagd in jouw dagelijkse praktijk als zorgprofessional.

Normal_normal_emile

Verkeerde reflex zorgmanagers bij personeelstekort


De afgelopen weken zien we de personeelstekorten in de zorgsector opnieuw flink oplopen, evenals tijdens de eerste ‘intelligente lockdown’ in maart en april. Er wordt steeds meer gevraagd van vaste bestand met medewerkers van de zorginstelling. Dit om zowel de acute zorg rondom de coronacrisis op te vangen, als ook de reguliere zorg. Zorgmanager...

Normal_klachtenportaal_zorg

Van een klacht met veel emotie naar de opluchting door een oplossing


Mijn naam is Petra en sinds januari 2020 ben ik met veel plezier werkzaam bij Klachtenportaal Zorg. Hoewel iedere zorgverlener probeert goede zorg te verlenen, kan er altijd door een misverstand een klacht ontstaan. Zo’n klacht heeft een grote impact op de zorgverlener én de zorgontvanger, dus het is ongelooflijk belangrijk om zo’n klacht goed t...

Normal_normal_emile

Zorgpersoneel draait overuren: wat is de rol van zzp’ers?


Het aantal zzp’ers is de afgelopen jaren flink gestegen. Die ontwikkeling heeft een aantal verklaringen: het zzp-schap geeft een bepaalde mate van vrijheid, en normaliter heb je als zelfstandige ook meer in te komen wanneer je bij verschillende werkgevers actief bent. Met het oog op een mogelijke tweede coronagolf verkeert de zorgsector op dit m...

Normal_duxxie_digitalisering_zorg

Duxxie.nl. Geen leverancier van zorghulpmiddelen, maar een platform voor zorghulpmiddelen


Duxxie.nl wordt vaak gezien als een leverancier van zorghulpmiddelen. De verwarring is begrijpelijk, zeker als je nog niet eerder van duxxie.nl hebt gehoord.

Normal_jannie_en_haar_manbewerkt__002_

Een niet te benijden geweldige taak


Voor Florence Nightingale was het haar roeping: verpleegster worden. Voor veel zorgverleners is de zorg dat nog steeds. Ze maken de keuze, studeren ervoor, gaan gedreven te werk. Mantelzorg is geen keuze. Van de ene op de andere dag kun jij een mantelzorger zijn, zonder dat je daarom hebt gevraagd, zonder dat je daarvoor hebt gestudeerd. 

Normal_duxxie_digitalisering_zorg

100 sprints voor de thuiszorg, op weg naar digitalisering


Duxxie in 100 sprints. Waar we vandaan komen, en waar we heen gaan. Met een duidelijk visie en een top team verandert duxxie.nl de zorg stap voor stap.

Normal_chantal_klachtenportaal

Zorgverlener met hart en ziel….en een klacht


Zorgverleners hebben iets met elkaar gemeen, zorgzaamheid en er zijn voor de ander. Eigenlijk zouden ze het liefst nog meer en nog beter willen doen, maar er is altijd een beperking in tijd, indicaties en regelgeving. Wordt je eigenlijk wel gezien, wel goed begrepen?