Stel in een huisartsenpraktijk melden zich de laatste dagen veel ouders met kinderen met griep. Al snel gaat er rond dat er een griepepidemie is. Binnen een dag staat de telefoon roodgloeiend met bezorgde ouders. De arts zou ze graag allemaal snel willen informeren. Informeren wat er aan de hand is en vooral waar ze op moeten letten, wat ze zelf kunnen doen en wanneer ze wel naar de praktijk moeten bellen. Maar hoe doe je dat nu op een snelle en effectieve manier?

Snel en effectief communiceren met patiënten via sociale media

Een effectieve en snelle manier om te communiceren met patiënten is via sociale media. Sociale media zijn in Nederland niet meer weg te denken. Maar liefst 96 procent van de Nederlanders is te vinden op sociale media. Vooral door de toename van 65-plussers op sociale media groeit het gebruik in Nederland nog steeds. Ongeveer de helft van de Nederlanders is zelfs dagelijks op sociale media te vinden.

Een belangrijk verschil tussen het inzetten van sociale media en meer traditionele online media, zoals websites, is dat patiënten al op sociale media zijn. Patiënten hoeven dus niet speciaal naar jouw website toe, maar jouw nieuws komt automatisch op hun ‘timeline’ voorbij. Daar komt bij dat mensen een website vaak maar eenmalig bezoeken of slechts bezoeken voor hele specifieke informatie.

Sociale media in de zorg

Nederlanders gebruiken in vergelijking met andere landen sociale media nog relatief weinig om informatie over hun gezondheid te krijgen. Het gebruik van online media voor het verkrijgen van gezondheidsinformatie stijgt echter wel. Nederlanders raadplegen voor gezondheidsinformatie het liefst hun huisarts. Verwijzingen van huisartsen naar bijvoorbeeld thuisarts.nl bewijzen dat Nederlanders wel degelijk te verleiden zijn om informatie over hun gezondheid online op te zoeken. Het gebruik van thuisarts.nl leidt zelfs tot een daling van zorggebruik. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat Nederlanders de geloofwaardigheid van zorginformatie op sociale media versus een website van een zorginstelling bijna gelijk scoren.

Zorggebruik verminderen door inzet sociale media?

De vraag is of bijvoorbeeld de Nederlandse huisarts op sociale media te vinden is voor zijn of haar patiënten? Een klein veldonderzoekje wijst uit: ja, een deel van de huisartsen is regelmatig te vinden op sociale media, maar hij of zij plaatst nauwelijks patiëntgerichte content. Een gemiste kans als je kijkt naar zowel de mate waarin Nederlanders zich op sociale media begeven en de hoge mate van vertrouwen die Nederlanders hebben in hun arts.

Als je deze gegevens combineert zou je verwachten dat door de inzet van sociale media zelfs het zorggebruik zou kunnen dalen. Helaas weten we nog niet of deze 1 en 1 ook inderdaad 3 is. Alhoewel ziekenhuizen steeds beter de sociale media inzetten, blijft de rest van de zorg nog erg achter. Door deze beperkte inzet is er helaas ook nog nauwelijks effect-onderzoek bekend. Maar als we het niet proberen, zullen we het nooit weten. 

Sanne Elbrink is de eigenaar van Zorg voor Online en richt zich op het verbinden van het communicatie- en het zorgdomein. Hoe kan goede communicatie bijdragen aan betere dienstverlening, betere zorg, een beter behandeltraject en aan een betere relatie tussen patiënt en zorgverlener? Naast algemeen strategisch communicatieadvies voor de gezondheidszorg, zet zij zich in voor het vergroten van de impact van online dienstverlening in de zorg. Voor de Nationale Zorggids schrijft zij over ontwikkelingen in de gezondheidszorg, vooral rondom communicatie, marketing en innovatie. Meer weten over Sanne? Kijk op www.zorgvooronline.nl of volg haar via facebook.com/zorgvooronline.
 
© Nationale Zorggids / Sanne Elbrink