Nationale Zorggids

Bouman GGZ

Bouman GGZ

Postbus 8549
3009 AM Rotterdam
Telefoon:
088-2303300

Bouman Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is een van de oudste en tegelijk meest innovatieve instellingen van Nederland die zorg verleent aan mensen met verslavingsziekten en andere psychische ziekten. In 2010 bestond onze organisatie 100 jaar. Onze aanpak is primair gericht op problematisch middelengebruik en kenmerkt zich door een combinatie van medisch-psychiatrische, psychologische en sociale zorg.

Zo nodig zoeken wij mensen op die zelf de weg naar hulp niet kunnen vinden. Op straat bijvoorbeeld. Onze reclasseringswerkers doen dat bij mensen die in aanraking zijn gekomen met Justitie. Ook adviseren wij andere hulpverleners, familie en vrienden. Wij proberen schade aan de gezondheid door alcohol, drugs, roken of gokken te voorkomen door voorlichting en het verzorgen van preventieprogramma’s. Jongeren vormen hierbij een heel belangrijke doelgroep.

Wanneer mensen door zeer langdurig en intensief gebruik niet meer zelfstandig kunnen wonen en werken, bieden we hen een beschermde woonomgeving waar werk en activering centraal staan. Deze aanpak is de laatste jaren zeer succesvol gebleken; Een dakloze verslaafde kost de gemeenschap per jaar zo’n 100.000 euro aan inzet van politie, Justitie, gemeente en gezondheidszorg. Door een slimmere manier van opvang, begeleiding en behandeling kunnen deze kosten met soms wel de helft terug gebracht worden. En dan hebben we het nog niet over de enorme verbetering van kwaliteit van leven.

NZG Locatie