Nationale Zorggids

Bureau Jeugdzorg Overijssel

Bureau Jeugdzorg Overijssel
Burgermeester Drijbersingel 39
8000 AN Zwolle

Postbus 568
8000 AN Zwolle
Telefoon:
038-8514800
Fax:
038-8514801

Wat doet Bureau Jeugdzorg Overijssel?

Loopt de ontwikkeling van kinderen 0 tot 18 jaar ernstig gevaar vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden, dan helpt Bureau Jeugdzorg Overijssel BJZO deze kinderen en hun ouders opvoeders. Wij ondersteunen ook kinderen die depressief of autistisch zijn of ernstige gedragsproblemen hebben. Kinderen met lichte problemen worden geholpen door de eerstelijnszorg, zoals de huisarts of het maatschappelijk werk.

Vrijwillige hulp

Kinderen, jongeren, ouders, opvoeders kunnen zelf het initiatief nemen en contact met ons opnemen. Professionele hulpverleners kunnen naar ons doorverwijzen en of ons benaderen voor informatie en advies. Gaat het om kindermishandeling? Ook dan kan iedereen contact met ons opnemen via het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Kinderen en jongeren van 8 tot 18 kunnen met alles wat ze bezighoudt bellen of chatten met de Kindertelefoon.

Niet vrijwillige hulp

Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft ook de taak om kinderen en jongeren te beschermen. Dat betekent dat we ouders of verzorgers en kinderen kunnen dwingen om hulp te krijgen. We doen dat als we ons ernstige zorgen maken over het gezin waarin een kind leeft en opgroeit. Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft verder een afdeling Jeugdreclassering. Begeleiders van deze afdeling helpen om te voorkomen dat jongeren opnieuw met politie of justitie in aanraking komen.

NZG Locatie