Nationale Zorggids

Bureau Jeugdzorg Utrecht

Bureau Jeugdzorg Utrecht
Nijenoord 2/4
3552 AS Utrecht

Postbus 9076
3506 GB Utrecht
Telefoon:
030-2500250
Fax:
030-6778189

Bureau Jeugdzorg Utrecht vormt de toegang tot de jeugdzorg in de provincie Utrecht. Wij zijn er voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders/opvoeders in situaties waarin er ernstige problemen zijn bij het opgroeien en de opvoeding. Wij hebben twee hoofdtaken, die de wet ons heeft opgedragen: 1.Nagaan welke hulp kinderen en hun ouders nodig hebben en die hulp organiseren en volgen. 2.Nagaan of kinderen in hun ontwikkeling bedreigd worden en mogelijk bescherming nodig hebben.

NZG Locatie