Nationale Zorggids

CG-Raad

CG-Raad
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht

Postbus 169
3500 AD Utrecht
Telefoon:
030-2916600
Fax:
030-2970404

De CG-Raad wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. De CG-Raad maakt zich daarom sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap of chronische ziekte kansen krijgen. Kansen die talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht laten komen. Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.

De CG-Raad zet zich in op alle terreinen van het maatschappelijk leven, zoals onderwijs, werk, inkomen, wonen, mobiliteit, ondersteuning en gelijke rechten. Met deze ‘levensbrede’ aanpak richten wij ons op kwesties die een specifieke handicap of chronische ziekte overstijgen: de collectieve belangen van onze leden. Wij vertegenwoordigen ruim 190 organisaties. Dat maakt ons een sterke gesprekspartner voor overheid, politiek, zorgverleners, dienstverleners en bedrijfsleven.

Naast het werk voor de collectieve belangen ondersteunen wij de afzonderlijke leden: de lokale en landelijke patiënten- en belangenorganisaties. Wij geven informatie, via publicaties, websites en studiebijeenkomsten, en bieden juridische hulp.

NZG Locatie