Chronika

Chronika
Keizersmantel 69
7908 XA Hoogeveen

Keizersmantel 69
7908 XA Hoogeveen
Telefoon:
06 - 128 455 86
Website:
http://www.chronika.nl
E-mail:
info@chronika.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/ChroniKaNL/
Twitter:
http://twitter.com/ChroniKa_2015

ChroniKa biedt (gezins)begeleiding/ coaching en individuele begeleiding Veelal zullen wij waar kan met kinderen werken middels spel. Waarom door middel van spel? Spel draagt bij aan een veilige manier van communicatie en vanuit deze veilige situatie kan probleemoplossend gewerkt worden. Ook bij oudere kinderen werken wij vanuit een soortgelijke methode. Hierbij zetten wij rollenspel op diverse manieren in.

ChroniKa biedt advies, ondersteuning en begeleiding waarbij zorg op maat centraal staat. Er wordt gekeken naar het kind en naar de hulpvraag van ouders. We werken hierbij nauw samen met begeleiders en overige disciplines. Wij geloven in eigen kracht, denken in mogelijkheden en bundelen krachten om tot kwaliteit te komen. Bij de gezinsbegeleider kun je terecht voor al je vragen, die te maken hebben met de extra zorg in jouw gezin. Als er in jouw gezin een extra zorgvraag is door bijvoorbeeld jullie chronisch zieke kind of jullie kind met autisme dan kan het zijn dat je het even niet meer zo goed weet. Je hele gezin kan op de kop staan, de extra zorg zorgt vaak letterlijk voor zorgen erbij. Het is dan erg fijn iemand om hulp te kunnen vragen, samen kijken waar de knelpunten liggen en kijken wat mogelijke oplossingen zijn. Door te kijken naar de problematiek waar je tegenaan loopt en oplossingsgericht bezig zijn, zetten we waar mogelijk de problematiek om naar kracht. Is er in jouw gezin sprake van; Chronisch ziek zijn Autisme Gedragsproblematiek  Een psychiatrische stoornis Ontwikkelingsproblematiek/ achterstand Hoog gevoeligheid Een melding bij veilig thuis ADHD  Autisme spectrum stoornis LVG [ licht verstandelijke beperking ]

Of heb je vragen over: Faalangst ten gevolge van de extra zorg Communicatie tussen jullie en de behandelaars Verstoorde relaties Boosheid en frustraties Ruzies Opvoeding Voedingsproblematiek Lopen jullie vast in je gezin door de extra zorg die er is in jullie gezin, Zijn jullie aan het overleven Zijn de andere kinderen soms boos en gefrustreerd door de zorg van hun broertje of zusje Zindelijkheid Of loop je ergens anders tegen aan? 

Dan is ChroniKa er voor jouw gezin!

Individuele begeleiding: Naast de hulpvraag voor het hele gezin is het ook mogelijk om individueel begeleiding te krijgen voor je kind of voor jou als ouder. Ook dan kijken we naar de hulpvraag en zoeken we naar mogelijkheden binnen de situatie.   Samen met de kinder-/ gezinscoach ga je op zoek naar oplossingen die passen binnen de situatie.  Wat doet een gezinsbegeleider? De werkzaamheden van mij als gezinsbegeleider zien er vaak als volgt uit: Voeren van intakegesprekken Opstellen, evalueren en eventueel bijstellen van gezinsbegeleidingsplannen Fungeren als aanspreekpunt bij vragen van toegewezen gezinnen, bijvoorbeeld over de invulling van de zorg Analyseren en bespreken van de hulpvraag binnen het gezin, zowel van kinderen als ouders Gezinnen stimuleren en ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de maatschappij (bijvoorbeeld door middel van werk) en om sociale contacten op te doen en/of te onderhouden Gezinsleden instrueren en begeleiden bij de uitvoering van huishoudelijke en andere dagelijkse activiteiten Toezien op de naleving van afspraken met (hulpverlenings)contacten door cliënten Optreden als bemiddelaar bij eventuele conflicten tussen het toegewezen gezin en externe partijen Signaleren van problemen en/of tekenen van terugval bij gezinsleden (en zo nodig handelend optreden) Ondersteunen van cliënten bij crisissituaties en calamiteiten (en zo nodig inschakelen van externe hulpverleners) Opstellen en bijhouden van cliëntendossiers   Een gezin is een systeem waar ieder gezinslid onderdeel van uit maakt. Zit er een knik in het systeem dan kunnen er problemen ontstaan. Daarom is het goed om het hele systeem te bekijken; waar zit de knik en wat kunnen we doen om die knik te herstellen? 

We hanteren daarin een vastomlijnde structuur; We plannen een intakegesprek Erkennen van de problematiek Analyseren en bespreken van de hulpvraag binnen het gezin, zowel van kinderen as ouders  Welk probleem pakken we eerst aan [structureren] Met elkaar opzoek naar oplossingen Doelen stellen  Evaluatie/ zijn de doelen behaald?   De structuur is vastomlijnd. De uitvoering passen we aan op jouw gezin, zijn jullie creatief, past spel beter bij jullie of wellicht met elkaar praten middels ondersteunende materialen.   Het doel is het systeem zo aan te passen dat jullie als gezin weer verder kunnen, jullie eigen kracht hervinden.

NZG Locatie