Gastblogger van de week

Senioren zijn tegenwoordig veel fitter en gezonder dan vroeger. Ze zijn hierdoor niet alleen veel actiever, maar willen ook steeds langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast is het in het kader van bezuinigingen vanuit de overheid ook steeds wenselijker dan mensen langer zelfstandig blijven wonen. Ook als dat niet altijd kan. Maar die bezuinigen zorgen ook op een andere manier nog wel eens voor problemen.

Door Gastblog - Bas van der Weerd

Ook al zijn mensen ook op hogere leeftijd steeds fitter dan vroeger, het blijft nu eenmaal zo dat mensen toch gewoon wat minder sterk, behendig en lenig zijn als ze een dagje ouder worden. De kans op een ongelukje blijft daardoor altijd aanwezig. Als ouderen door ouderdomsklachten of een ziekte iets gaan mankeren, duurt het vaak al te lang voordat de benodigde hulp en hulpmiddelen zijn geregeld. Maar in het geval van een ongeval is er uiteraard nog meer tijdsdruk.

Wmo-vergoeding minder vaak toegekend

Die hulpmiddelen zijn vaak ook kostbaar. Voor veel hulpmiddelen wordt daarom een beroep gedaan op de gemeente voor een vergoeding vanuit de Wmo. Helaas zijn gemeenten, die steeds meer aanvragen te verwerken krijgen, hier steeds minder toeschietelijk in omdat hun budgetten nu eenmaal beperkt zijn. Ook duurt het nog steeds vrij lang voordat er uitsluitsel wordt gegeven over het al of niet toekennen van een vergoeding. Omdat die vergoeding meestal pas wordt aangevraagd als de nood echt aan de man is, wordt de uiteindelijke bestelling van de benodigde hulpmiddelen ook vaak veel te laat genomen. Dat zorgt ervoor dat er een behoorlijk druk op de leveranciers wordt gelegd om die hulpmiddelen toch maar zo snel mogelijk te leveren.

Schrijnende gevallen

Dat merkt bijvoorbeeld ook Otolift, Nederlands grootste producent van trapliften. Een traplift is één van de eerste hulpmiddelen die mensen in huis nodig hebben als ze minder goed ter been zijn. Ik sprak met één van de adviseurs van Otolift. Hij vertelde dat hij en zijn collega’s regelmatig schrijnende gevallen meemaken. De daadwerkelijke aankoop van een traplift wordt mede door de Wmo-procedure vaak erg lang uitgesteld. Daardoor komt het soms voor dat mensen zich maanden lang niet normaal hebben kunnen douchen of wassen, omdat ze eenvoudig niet meer bij hun badkamer konden komen. Mensen moeten zich soms bijna letterlijk de trap op slepen.

Levertijd steeds vaker onder druk

Er wordt in veel gevallen pas aan de bel getrokken als de kinderen, buren of vrienden merken dat er iets niet klopt. Dan moet er in allerijl van alles worden geregeld. Zo komt het regelmatig voor dat er een beroep op Otolift wordt gedaan om de levertijd van een traplift, die normaal minstens enkele weken bedraagt, aanzienlijk te verkorten. Daar wil Otolift als het even kan uiteraard wel aan meewerken, al vergen dergelijke uitzonderingsgevallen wel steeds het nodige van de adviseurs en de ontwerp- en productieafdeling.

Sneller leverbaar

Die vraag naar een steeds kortere levertijd heeft Otolift er toe gezet om een nieuwe traplift te ontwikkelen, die nóg beter op de huidige marktsituatie is afgestemd. Door de modulaire opbouw is er geen maatwerk in de fabriek meer benodigd, de monteurs maken de rail voortaan op locatie op maat. De levertijd wordt hierdoor verkort van enkele weken tot slechts enkele dagen. De nieuwe traplift is ook goedkoper. Wel zo prettig in een tijdperk waarin steeds minder Wmo-vergoedingen worden toegekend en steeds meer mensen de traplift met eigen middelen moeten bekostigen.

Steeds meer hulpmiddelen beschikbaar

Uiteraard is een traplift niet het enige hulpmiddel dat het mensen makkelijker maakt om langer thuis te wonen. Er zijn gelukkig steeds meer en betere hulpmiddelen die het thuis wonen voor senioren veiliger, makkelijker en comfortabeler maken. Maar helaas duurt het vaak nog veel te lang voordat mensen er daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. Dankzij nieuwe ontwikkelingen zoals de snel leverbare traplift van Otolift hoeft dat gelukkig niet altijd het geval te zijn.

Bas van der Weerd is online uitgever en content manager. Hij schrijft voor diverse online uitgaven op het gebied van recreatie, gezondheidszorg en lifestyle. Bovenstaand artikel schreef hij voor Otolift.
 
© Nationale Onderwijsgids / Bas van der Weerd / Otolift