Normal_image-2017-03-08

Op welke wijze komen mensen in aanraking met eHealth producten? In de zorgwereld gebeurt dit vaak via zorgorganisaties. #Nieuwedenkerindezorg Marianne Schenderling is van mening dat dit juist omgekeerd zou moeten plaats vinden.

Door #Nieuwedenkersindezorg

De directeur Thuiszorg besloot dat zijn wijkteams aan Beeldzorg moesten doen. De thuiszorg zou hiermee efficiënter worden en dat zou financieel voordeliger zijn voor de zaak. Natuurlijk zouden ook de cliënten zo voldoende aandacht krijgen.
 
Elk team kreeg een iPad met beedlbelapplicatie. Het was mijn taak als marketingcommunicatieadviseur om samen met de wijkteams hun promotie en klantenwervingscampagne vorm te geven. Daarvoor ging ik regelmatig bij de teams langs. Ik zag steeds dat veel iPads ongebruikt in de kast lagen. “Wij zitten niet te springen om deze kille vorm van zorg”, zeiden de medewerkers, “en bovendien ons is niets verteld over het hoe, wat en waarom van het beeldbellen.”
 
De directeur heeft het zorg-op-afstand instrument top down gelanceerd. Hij is ‘in zijn wijsheid’ voorbij gegaan aan het gebrek aan kennis over eHealth en het werken met slimme technologie. Ook heeft hij de angst voor veranderingen, de introductie van kille zorg en vrees voor baanverlies gebagatelliseerd.
 
Zo wordt het natuurlijk nooit wat met eHealth en Domotica, dacht ik. Terwijl al die slimme innovaties juist zoveel te bieden hebben aan cliënten en werkers in de zorg. Waarom draaien we het niet om. We voorzien de eindgebruikers van zorg kennis, informatie en uitleg over slimme (hulp)middelen. We zorgen dat zij weten wat er op de markt is en hoe het werkt. Bij zo’n bottom up aanpak, bepaalt niet langer de top in de zorg- of welzijnsinstelling wat er ingekocht gaat worden maar wordt de vraag van de klant leidend.
 
Vanuit deze gedachte is Zorgmag.nl opgezet. Met dit online magazine wil ik een brug slaan tussen eHealth in de meest brede zin van het woord en de eindgebruiker. Zorgmag wordt inmiddels goed gelezen maar oeps… ik schiet mijn eigen doel voorbij! Het lijkt erop dat Zorgmag.nl vooral de middel en hogere lagen binnen organisaties voedt met kennis waarmee zij weer top down beslissingen kunnen nemen. Ik wil toch juist dat de eindgebruikers weten dat slimme hulpmiddelen het leven kunnen veraangenamen. Dat ze met technologie zelfstandig, veilig, comfortabel en prettig thuis kunnen blijven? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Door naar ze toe te gaan!
 
Bottom -up benadering
Met de Expeditie-SlimThuis én de Slimotheek geven we ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking, werkers en vrijwilligers in zorg en welzijnsinstellingen, bij gemeenten en andere organisaties kennis en informatie over slimme technologie voor huis-tuin-keukengebruik en zorg. Expeditiebezoekers kunnen in de meereizende SlimoTheek bovendien een aantal slimme producten bekijken, aanraken en (thuis) uitproberen. “De techniek is er, laten we het gebruiken”, zeggen we en, “pas als u weet wat er zoal te koop is en hoe het werkt, kunt u besluiten om er iets mee te willen en de juiste keuze maken.” EHealth voer je namelijk bottom up in, vinden wij.
 
Marianne Schenderling,
Expeditie-SlimtThuis én Slimotheek
 
© Nationale Zorggids