Normal_image-2017-03-08

Stel, je bent een bevlogen manager in de zorg. In je werk constateer je steeds dat er crisissituaties in de thuissituatie zijn. Je ontmoet steeds meer mantelzorgers die op zoek zijn naar een tijdelijke logeerplek voor hun naaste. Wat doe je ? #nieuwedenkerindezorg Patrick Konings gooide het roer om. Zijn hart ligt bij de ouderen. Dit inspireerde hem om een eigen respijt-voorziening op te zetten.

Door #Nieuwedenkersindezorg

Hoe belangrijk is respijt?

In veel gevallen, en dan vooral wanneer het een partner betreft, gaat mantelzorg dag en nacht, elk weekend en tijdens de vakanties door. Vooral wanneer het een partner betreft is de zorg vaak 24/7. Veel mantelzorgers komen geleidelijkaan in een zorgsituatie terecht en beschouwen dit als een vanzelfsprekendheid, net als hun omgeving. Vragen om hulp of aandacht is vaak een grote stap! In veel gevallen raken mantelzorgers overbelast.  Pas dan komt het besef dat ze ook goed voor zichzelf (hadden) moeten zorgen. De taak van mantelzorg komt ongevraagd bovenop de andere dagelijkse bezigheden zoals gezin, werk, hobby en sociale contacten. Alleen al in de stad Dordrecht verrichten rond de 24.000 mensen minimaal 8 uur per week mantelzorg. Uit onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden blijkt dat ongeveer 2.000 van hen overbelast zijn.

Adempauze

Het belang van een adempauze werd me duidelijk toen ik er zelf mee te maken kreeg. En natuurlijk doe je het met je hart en heb je het er niet over. Het is tenslotte... Liefdewerk! Toch zijn dit de reacties van mantelzorgers als het gaat over de periode waarin ze even respijt kregen van de zorg voor hun partners:

Als mantelzorger kon ik met een rustig en goed gevoel een paar dagen weg, vertelde iemand me van wie de moeder even opgevangen kon worden. Een andere, nog zeer actieve vrouw, is mantelzorger van haar man. Hij is na een herseninfarct van haar zorg afhankelijk. Zij zegt: “Als mantelzorger moet je de strijd aangaan om te zorgen dat je zelf ook nog steeds een leven hebt en dat is niet eenvoudig. Maar als je daar niet in slaagt ga je er zelf aan onderdoor en zonder mijn zorg rest mijn man niets anders dan het verpleeghuis.” Een Parkinsonpatiënt die we als logé hadden was voor mij ook een duidelijk voorbeeld. Deze vrouw geneerde zich als ze met vreemden aan een tafel moest eten. Door de tremoren kon zij niet eten zonder te knoeien. In een kleine setting als ons respijthuis merkte ik dat deze vrouw en ook mensen met een CVA zich op hun gemak voelen door de rust en de persoonlijke aandacht. Ook dagopvang kan al een oplossing zijn: even een rustdag inlassen.

In het verleden werkte ik in een kloosterverpleeghuis in Breda en kwam er wel eens een telefoontje van overbelaste mantelzorgers. Slaapgebrek zorgde voor uitputting en de wanhoop is deze mensen dan nabij. We boden daar logeerplekken aan voor de zorgvrager. Zo ontstond er dan even een adempauze voor de mantelzorger. Helaas kwam deze hulp al vaak te laat. De zorg thuis was te zwaar geworden en de reserves waren al op. De zorgvrager kon dan niet meer naar huis terug en moest worden opgenomen in een verpleeghuis.

Wees op tijd met respijt!

Het belang van op tijd aan de bel trekken werd me op deze manier duidelijk. Alleen door regelmatig een adempauze in te lassen kunnen mantelzorgers hun zorgtaak volhouden. Daarom kwam bij mij het idee om een respijthuis te starten zodat de zorgontvanger zo lang mogelijk onder de hoede van de mantelzorger kan blijven. In de eigen omgeving en met de blijvende regie over het leven. Juist dit laatste maakt het concept van Maison Patrick uniek. Respijtzorg, wordt vaak in context van de mantelzorger genoemd. De mantelzorger moet ontlast worden. Dit doet Maison Patrick ook maar met een duidelijke, bredere visie. Want: ook de zorgontvanger wil er eens tussenuit. Ergens naar toe na een operatie of voor een korte vakantie, in een niet- klinische omgeving. Zo kunnen zowel mantelzorger als zorgvrager gebruik maken van respijt. Dit komt de (vaak langdurige) zorg uiteindelijk ten goede.


Meer weten? Kijk op www.maison-patrick.nl
Patrick Konings

© Nationale Zorggids / Mantelzorg voor Beginners