Normal_image-2017-03-08

Veel mensen maken zich zorgen hoe de dagbesteding  er in 2016 er uit zal zien. Met name de toename van de eigen bijdrage maakt dat veel mensen zich afvragen of bijvoorbeeld een familielid er überhaupt gebruik van kan maken. Toch is er ook goed nieuws.

Door #Nieuwedenkersindezorg

In deze periode waarin er terecht alarmbellen rinkelen bij veel mantelzorgers wat betreft de (naschoolse)dagbesteding voor kind, partner, familielid zijn we op zoek gegaan naar ander soort nieuws. Nederland staat er bekend om steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Ook in de ontwikkeling van de dagbesteding voor mensen met verschillende achtergronden en leeftijden. Nog belangrijker is de vraag: hoe kan het dat een dagbesteding of logeerhuis de deuren dreigt te sluiten en andere locaties een groei doormaken? De organisatie Movisie publiceerde in november 2015 het rapport “Vernieuwing in de dagbesteding.” Hierin worden 45 innovatie dagbestedingsprojecten onder de loep genomen. Tijd om de belangrijkste punten te vertalen voor  de ‘gemiddelde Nederlander’.

Dagbesteding 2.0

  • Mensen met verschillende achtergronden maken gebruik van één vorm van dagbesteding.
  • De dagbesteding wordt ingericht voor kwetsbare en niet-kwetsbare burgers; zo wordt meedoen vanzelfsprekend en wordt aan een sterker sociaal netwerk gewerkt.
  • De dagbesteding werkt vanuit verschillende doelen: bijvoorbeeld inzet van vrijwilligers die vanuit een persoonlijk ontwikkeldoel (re-integratie) terug keren in de maatschappij.
  • De dagbesteding wordt ‘dichter bij huis’ georganiseerd in bestaande multifunctionele wijkgebouwen zodat er minder (reis)kosten zijn.
  • Eigen regie speelt een steeds grotere rol: ervaringsdeskundigheid van deelnemers is uitgangspunt, gericht op eigen kracht, talent en ontwikkeling en steeds minder op ‘zinvolle dagbesteding’.
  • De dagbesteding wordt steeds vaker in combinatie met sociaal ondernemerschap georganiseerd. Hierdoor ontstaat een verdienmodel zodat de dagbesteding op termijn zelfvoorzienend kan worden.

Innovatieve projecten uitgelicht...

Buurtkamer de Klarinet in Soest: voor mensen met geheugenproblemen, zonder de diagnose dementie, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met eenzaamheidsgevoelens. Buurtkamer de Klarinet is vernieuwend door de samenwerking tussen zorg en welzijn. Mensen die voorheen door een beperking (bijvoorbeeld mobiliteit, geheugenproblemen of eenzaamheid) niet meer deelnamen aan het welzijnsaanbod, worden door dit project weer verbonden met de samenleving. Gerund in samenwerking tussen Stichting Welzijn Ouderen Soest en Zorgpalet Baarn-Soest.

Dagbesteding op natuurpark Mak-Blokweer: voor mensen met dementie die thuis wonen en nog mobiel zijn. De deelnemers van de dagbesteding werken als vrijwilliger op het natuurpark. De dagbesteding is niet opgezet vanuit kostenbesparing maar wel vanuit het idee dat een betere manier van dagbesteding mogelijk is. De dagbesteding wordt georganiseerd middels een samenwerkingsverband tussen het Natuurpark en zorgorganisatie Omring.

Dagbesteding PrachtDag: voor ouderen zonder indicatie maar met een lichte tot matige ondersteuningsvraag. Het gaat om ouderen die vanwege hun lichte beperking niet (meer) in staat zijn om zelfstandig deel te nemen aan bestaande ontmoetingsactiviteiten. Er is geen vastgesteld dagprogramma; dit wordt samen met de deelnemers en de vrijwilligers vastgesteld. Samenwerking tussen welzijnsorganisatie en de gemeente Waalre.

We can do IT computerbedrijf in Amersfoort: vooral voor mensen met adhd, autisme, borderline, mensen die een psychose hebben gehad of een burn-out. We can do IT is een computerbedrijf dat als doel heeft om deelnemers door te laten stromen naar het reguliere arbeidsproces. Het werkt voor betaalde opdrachten en is daarom bijna zelfvoorzienend. Project loopt in samenwerking met GGZ Centraal Amersfoort.
Nieuwsgierig naar de andere 41 innovatie dagbestedingsprojecten?

Lees hier het volledige rapport.

© Nationale Zorggids / Mantelzorg voor Beginners