Normal_sjors_van_leeuwen

Wendbaarheid en flexibiliteit zijn ook in de zorg belangrijke thema's. Maar wat is een wendbare organisatie nu eigenlijk en waarom is dat belangrijk, vragen veel zorgorganisaties zich af?

Door Sjors van Leeuwen

Wat is een wendbare organisatie?

Reade Revalidatie heeft daar een duidelijk antwoord op en brengt 'de wendbare kliniek' met veel vaart in de praktijk. In het Reade-magazine geeft Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur van Reade tekst en uitleg over wat een wendbare organisatie nu eigenlijk is en waarom dat belangrijk is. Met zijn betoog slaat hij de spijker op zijn kop, ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Vandaar dat ik hieronder graag een groot deel van het voorwoord van Jos Buijs met je deel.

Aanpassingsvermogen is een menselijke kracht

"In ons Strategisch beleidsplan 2016-2018 staat het volgende: "Een hogere mate van flexibiliteit en wendbaarheid is nodig om ons steeds succesvol aan te kunnen passen aan de externe omstandigheden". Een wendbare organisatie. Wat is dat eigenlijk? En waarom is het belangrijk?

In ieder geval een organisatie die marktgericht is, en waar de klant en de klantbeleving centraal staat. Continue inzicht hebben in het proces van de klant is daarin essentieel: welke reis legt de klant af en welke emoties spelen hierbij een rol? Met die kennis kun je de klantervaring optimaliseren en innovatieve dienstverlening ontwikkelen. Een functioneel ingerichte organisatie met eilandjes, met eigen prestatie-indicatoren, voldoet niet aan de eisen van wendbaarheid. Daarnaast dient de 'wendbare bekwaamheid' van de organisatie ontwikkeld en gestimuleerd worden: het vermogen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, talent aan te trekken, interne competenties te benutten en samenwerking aan te gaan zowel in- als extern.

Daarbij wil ik ook nog een kanttekening plaatsen. We hebben het weliswaar over een 'wendbare organisatie', maar in feite kan die niet bestaan zonder wendbare medewerker die zich dag in, dag uit inspannen en aanpassen om onze strategische doelen te verwezenlijken. In het belang van de beste zorg voor onze cliënten."   

Grote en kleine veranderingen en innovaties

Als je het Reade-magazine doorbladert zie je verschillende kleine en grote veranderingen en innovaties langskomen. Zoals een slimme tandenborstel voor patiënten met verlammingsproblemen en de ReumaMeter. Dit is een app waarmee cliënten zelf hun gezondheid kunnen monitoren. Dit tot volle tevredenheid van de patiënten die daarmee ook de regie sterker in handen krijgen.

Ook de organisatiestructuur werd aangepast om wendbaarder en flexibeler te kunnen werken. Men ging van acht teams terug naar drie interdisciplinair werkende teams waardoor kennis en ervaring als vanzelf gemengd en sneller gedeeld worden. Ook is de knip tussen polikliniek en kliniek er uit gehaald. Wel zo prettig voor de klant. Die houdt zijn hele behandelperiode hetzelfde behandelteam, ook als een cliënt overgaat van klinische naar poliklinische zorg. Cliënten stellen dat enorm op prijs. "Al met al denk ik dat we met de 'wendbare kliniek' Reade Revalidatie 'toekomstproof' hebben gemaakt.", aldus Krista Bongers, bedrijfskundig manager van de kliniek in het Reade-magazine. 

Visie én actie

Reade Revalidatie is een mooie praktijkcase over wendbaar ondernemen in de zorg. Waarbij het begint aan de top. Indachtig het eeuwenoude gezegde: 'Visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie'. Ken jij nog meer praktijkvoorbeelden, dan hoor ik ze graag!

Hoe wendbaar is jouw organisatie?

Wil je meer weten over snel en wendbaar ondernemen? Lees dan het boek Hoe agile is jouw strategie? verkrijgbaar op Managementboek.nl of zijn eerdere blog Zo word je een snelle en wendbare zorgorganisatie op de Zorggids. 

Sjors van Leeuwen is adviseur in klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Ook schreef hij verschillende boeken zoals Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people, CRM in de praktijk en Hoe agile is jouw strategie? Daarnaast is hij de initiatiefnemer van het Zorgmarketingplatform.
 
© Nationale Zorggids / Sjors van Leeuwen