CBS vermoedt hogere sterfte door corona dan RIVM-cijfers melden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) signaleert in de derde week van maart 440 meer sterfgevallen dan gemiddeld. De onderzoekers denken dat dit verschil grotendeels te verklaren is door de uitbraak van het coronavirus. Ze signaleren ook een afwijking van de sterftecijfers van het RIVM, dat in die week 280 sterfgevallen telde als gevolg van het coronavirus. Het CBS vermoedt dat er een verschil is omdat niet iedereen die overlijdt door het coronavirus ook zo wordt geregistreerd. 

In week 12 overleden volgens het CBS 3575 mensen, wat fors hoger is dan het gemiddelde sterftecijfer van 3135 in de weken daarvoor.

"Je kan hier wel voorzichtig uit concluderen dat het sterftecijfer door corona hoger ligt dan het RIVM meldt", aldus CBS-socioloog Tanja Traag. Ze benadrukt dat ook het CBS niet in kaart heeft hoeveel mensen precies zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. "Maar deze cijfers geven wel een goede indicatie van hoe hoog het sterftecijfer ligt op dit moment."

Het verbaast Traag niet dat het sterftecijfer van het CBS afwijkt van het RIVM. "We weten dat niet iedereen die komt te overlijden door het coronavirus daar ook op is getest. Daar is op dit moment ook geen beleid voor."

Update: Het CBS schat dat er in de laatste week van maart 4300 mensen zijn overleden, ongeveer 1200 meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. De onderzoekers hebben deze schatting gedaan op basis van het aantal overlijdensberichten dat tot nu toe is binnengekomen bij het bureau.

Door: ANP