Aantal doden door corona stijgt naar 1487, minder ziekenhuisopnamen

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 1487. In de afgelopen 24 uur heeft het RIVM 148 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 502 lager dan donderdag, toen hierover 625 meldingen binnenkwamen. In totaal zijn nu 6286 mensen in ziekenhuizen opgenomen. Het aantal positieve testen nam met 1026 toe tot 15723. Ook hier ligt de registratie vaak een of twee dagen achter op de werkelijke situatie. Dit melden RIVM en ANP.

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.

Verschil met sterftecijfers CBS

Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten in samenwerking met het CBS. De CBS-cijfers laten alle sterfgevallen in Nederland zien, ongeacht de doodsoorzaak. Gewoonlijk zijn er deze tijd van het jaar tussen de 2700 en 3000 sterfgevallen per week. De meest recente sterftecijfers in Nederland laten zien dat in de week van 19 tot en met 25 maart 2020 naar schatting tussen de 870 en 1181 meer personen overleden zijn dan verwacht in deze week. Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan Covid-19. Welk deel dat precies is wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk. Voor meer informatie: www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland.

Situatie intensive care

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen, waar de patiënten belanden die er slecht aan toe zijn. Daar lagen donderdag 1273 patiënten. Het aantal beschikbare bedden wordt in de komende dagen uitgebreid naar 2400.

Door: Nationale Zorggids