Uitweg coronacrisis volgens experts

Een groep van veertig Nederlandse epidemiologen, psychologen, wiskundigen en modelleurs werken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan modellen voor een weg uit de coronacrisis. Hierin worden verschillende scenario's geschetst, die aangeven dat het mogelijk nog twee jaar kan duren totdat besmetting met het virus onder controle is. Dit meldt dagblad NRC. 

Op dit moment is er nog geen argumentatie op basis van cijfers waarmee het RIVM kan aangeven hoe lang het duurt voor we uit de coronacrisis zijn. Meerdere hoogleraren buigen zich over het vraagstuk hoe we uit de pandemie kunnen komen. 

Uitweg uit de coronacrisis: experts schetsen scenario's

De groep experts heeft voor het formuleren van een strategie uit de pandemie privacygevoelige gegevens nodig. Hoogleraar theoretisch epidemiologie Hans Heesterbeek van de Universiteit Utrecht: "Het is lastig, iedereen is nu zo druk met deze acute crisis. Maar het is evident dat we moeten gaan rekenen. De politieke en maatschappelijke keuzes die voorliggen, zijn zo groot. We moeten scenario’s hebben waarover we kunnen brainstormen."

Besmettingen met het virus tot in 2021

Meerdere onderzoeken tonen aan dat besmettingen met het coronavirus nog door kunnen gaan tot het voorjaar van 2021 of zelfs nog later. Maatregelen opheffen zodat het virus vrij spel heeft, lijkt geen optie. Hoogleraar infectieziektenmodellering De Vlas van het Erasmus MC: "In ons model zit je bij een volledig ongecontroleerde uitbraak al tweehonderd dagen lang met zo veel zieken dat de IC’s het niet meer aankunnen." Dit is omdat we nog geen immuniteit tegen het virus hebben opgebouwd en het virus bij één hoest of nies weer oplaait. Bij zestig tot tachtig procent immuniteit (tien tot dertien miljoen besmette mensen) vermindert het risico op besmetting. 

Wat is volgens experts de weg uit de pandemie?

Experts denken aan verschillende mogelijkheden. Hoogleraren De Vlas en Coffeng van het Erasmus MC stellen een geografisch model voor waarbij Nederland in tien regio's met evenveel inwoners wordt verdeeld. In alle regio's gelden strenge maatregelen, behalve in één. Als dit gebied over de piek heen is en er voldoende immuniteit is, volgt een ander gebied. De intensive care afdelingen in alle ziekenhuizen vangen dan alle zieken uit die regio op en er is extra bescherming voor kwetsbare mensen. Volgens de hoogleraren kunnen alle maatregelen in dit scenario na achthonderd dagen voorbij zijn. In het positieve scenario, bijvoorbeeld als er effectieve medicijnen zijn, duurt het misschien met de helft korter. 

Ethische dilemma's

De hoogleraren benoemen ook direct ethische dilemma's, zoals welke regio als eerste 'mag' en of je mensen wel op die manier aan het virus moet blootstellen. De Vlas: "Dan ga je ervan uit dat je iedereen blootstelt, terwijl wij het afschermen van kwetsbaren vooropstellen. Wij zeggen niet dat het zo moet. Dat is aan de politiek en aan de maatschappij. Wij geven alleen maar denkrichtingen voor hoe het theoretisch zóú kunnen."

Door: Nationale Zorggids