Opnieuw zo'n 2000 meer mensen overleden dan gemiddeld

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) melden dat er vorige week rond de 2000 mensen meer zijn overleden dan het gemiddelde van de eerste tien weken van dit jaar. Dat is vergelijkbaar met een week eerder. Dit melden het ANP en het CBS.

Voor week 15 (6 tot en met 12 april) wordt het aantal overledenen geschat op ongeveer 5.000. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 15. Dat is vergelijkbaar met week 14 (30 maart tot en met 5 april) toen 5.037 mensen overleden.
 
Omdat de registratie rond Pasen vertraagd was, zoals altijd na een feestdag, is de schatting onzekerder. Het aantal overledenen ligt in week 15 zeer waarschijnlijk tussen de 4.700 en 5.300. Wel is duidelijk dat de sterfte nog steeds hoger is dan het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020. 
 
In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3.132 mensen per week.
 

Nog steeds hoge sterfte in Noord-Brabant en Limburg

In week 15 (6 tot en met 12 april) blijft de sterfte, geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, in Noord-Brabant en Limburg twee keer zo hoog als in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dit is al zo sinds week 13.
 
Ook voor de andere provincies is er in week 15, op basis van de schatting, weinig verschil te zien ten opzichte van week 14. In Gelderland, Overijssel, Utrecht blijft de sterfte meer dan de helft hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In Zuid-Holland en Noord-Holland is de sterfte meer dan een derde hoger.
 
 
Door: Nationale Zorggids