Ministerie organiseert digitaal evenement voor beoordeling corona-apps

Op zaterdag 18 en zondag 19 april organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een digitaal evenement, een zogenoemde appathon, om de werking van nieuwe corona-apps te kunnen testen en verbeteren. Organisaties, onafhankelijke experts en belangstellenden kunnen meekijken en adviseren. De website waarop dit plaats vindt zal op vrijdag 17 april bekend worden gemaakt. Mede op basis van het expertadvies en het advies van het publiek zal het kabinet volgende week een besluit nemen over het gebruik van apps die moeten helpen bij het traceren van corona-besmettingen en het rapporteren over gezondheidsklachten. Dit melden Rijksoverheid en ANP.

Op advies van de experts van het Outbreakmanagementteam kondigde minister Hugo de Jonge eerder al aan dat het kabinet de inzet van apps verkent. Apps kunnen mensen zelf meer verantwoordelijkheid geven bij het traceren van besmettingen en rapporteren over gezondheidsklachten. Dit ondersteunt, versnelt en verlicht het bron- en contactonderzoek van de GGD.
 

App ter ondersteuning testbeleid GGD

Het gaat om een app die het onderzoek van de GGD ondersteunt door te signaleren of een gebruiker in de buurt is geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn en om een app die het vervolgens makkelijker maakt om vanuit huis contact te houden met de dokter.
 
Na de oproep om mee te denken over de ontwikkeling en inzet van apps in de aanpak van het coronavirus, zijn er zo’n 750 reacties bij het ministerie binnengekomen. Deze voorstellen worden op dit moment beoordeeld aan de hand van de uitgangspunten van de GGD en het RIVM en de zware eisen die zijn gesteld op het gebied van onder meer privacy en dataveiligheid.
 

Appathon

De verwachting is dat na deze selectie zo’n 5 apps overblijven en dat tijdens de ‘appathon’ in het weekend van 18 en 19 april experts van binnen en buiten de overheid en ook het publiek mee kunnen kijken en adviezen kunnen geven. De leveranciers van de apps kunnen gedurende het weekend de eigen oplossing verbeteren. Zodat deze optimaal aansluit bij het te ondersteunen werkproces van de GGD en voldoet aan de strikte eisen die gesteld worden. Alleen apps die daadwerkelijk bijdragen en die voldoen aan alle eisen komen in aanmerking. Op die eisen kan tijdens de ‘appathon’ door iedereen worden getoetst en ook de broncode van de apps zal beschikbaar komen voor toetsing door experts.
 
Volgende week moet bekend worden of en hoe apps kunnen bijdragen aan het werk van de GGD en veilig en vertrouwd ingezet kunnen worden.
 

Autoriteit Persoonsgegevens toetst opzet zeven corona-apps

De Autoriteit Persoonsgegevens bekijkt de opzet van zeven corona-apps die het kabinet overweegt. Maandag komt de privacywaakhond met haar bevindingen.

Bij verwerking van persoonsgegevens die een hoog risico oplevert voor burgers, moet de AP eerst geraadpleegd worden voor die verwerking mag starten. De zeven apps waar de waakhond nu naar kijkt staan op de shortlist van het kabinet. De autoriteit bekijkt of de opzet van de apps voldoet aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De waakhond gaf eerder al aan dat de privacy moet worden gewaarborgd als de overheid een app gaat inzetten om het nieuwe coronavirus te bestrijden.
 
Door: Nationale Zorggids