Nederlanders willen corona-app met eigen regie

Dik de helft van de Nederlanders wil wel een corona-app installeren die meldt als ze bij een besmet persoon in de buurt zijn geweest, mits die app aan alle privacy- en veiligheidseisen voldoet. De meeste bereidwilligen willen wel zelf de regie kunnen houden over wat er met de informatie gebeurt.

De info moet niet bijvoorbeeld automatisch naar de GGD gaan. Een kwart wil een corona-app nemen als er iets tegenover staat, zoals de mogelijkheid om weer met enkele tientallen mensen samen te komen en het recht op een test als blijkt dat ze inderdaad bij een besmet iemand waren. En nog een kwart begint helemaal nergens aan.

Dat zegt Maureen Rutten-van Mölken, hoogleraar economische evaluatie van innovaties in de zorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die met mede-wetenschappers een onderzoek deed onder negenhonderd Nederlanders. De groep was zowel wat betreft leeftijd, geslacht als opleiding representatief. De jongste groep, tot 34 jaar, is volgens het onderzoek ook nog wel gevoelig voor een vergoeding in ruil voor het installeren van de app.

Dekkingsgraad

Als genoemde wensen kunnen worden ingewilligd, is volgens de onderzoekers een dekkingsgraad van 60 procent haalbaar, hetgeen ook nodig zou zijn om de app te laten werken voor de bestrijding van het virus. De overheid hoopt op dit moment een goede app te ontwikkelen die smartphone-eigenaren moet waarschuwen als ze bij een besmet iemand in de omgeving waren. Uit het Rotterdamse onderzoek kwam ook nog naar voren dat mensen dan graag exact willen weten op welke dag en tijd dat dan geweest is.

De bereidheid om de app te installeren is bij jongeren en jonge volwassenen veel hoger dan bij senioren. Vooral boven de 75 jaar moeten mensen er eigenlijk weinig van hebben. De hoogleraar benadrukt wel dat het onderzoek door middel van een internetpanel is gedaan, waardoor er mensen aan meedoen die wat minder huiverig tegenover de modernste technische ontwikkelingen staan.

De deelnemers moesten in allerlei voorgestelde situaties kiezen tussen twee verschillende corona-apps en het antwoord 'ik wil geen app’. De kenmerken en gevolgen van de apps waren in elke vraag anders.

Door: ANP