Tweede Kamer debatteert over de aanpak van kabinet tijdens coronacrisis

Het kabinet versoepelt de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en presenteert een spoorboekje voor verdere versoepelingen. De Kamer debatteert erover met premier Rutte, minister De Jonge (Volksgezondheid) en minister Van Rijn (Medische Zorg). Dit meldt Tweede Kamer.

Rutte zegt dat de strategie ongewijzigd is: maximaal controleren. Het kabinet wil kwetsbaren zo goed mogelijk beschermen en ervoor zorgen dat de zorgcapaciteit het aankan. Met die strategie accepteren we dat ook de komende tijd mensen ziek zullen worden, voegt de premier toe. Het spoorboekje met verdere verruimingen kan volgens Rutte alleen worden gevolgd als de ziekte- en overlijdenscijfers zich gunstig blijven ontwikkelen.

Beschermingsmiddelen

Hoe kan het dat er nog steeds zorgmedewerkers zijn die onbeschermd hun werk moeten doen? Marijnissen (SP) eist dat er voldoende beschermingsmiddelen zijn voor alle zorgmedewerkers. Er zijn grote tekorten geweest, erkent Rutte. In het verdeelmodel hebben de ic- en verpleegafdelingen van de ziekenhuizen toen voorrang gekregen. Zodra er meer beschermingsmiddelen beschikbaar kwamen, zijn ze ook voor andere delen van de zorg beschikbaar gekomen. Minister Van Rijn benadrukt dat voor het gebruik van mondkapjes wordt afgegaan op de richtlijnen van het RIVM, die gebaseerd zijn op het besmettingsrisico en niet op de beschikbaarheid

Testen

Heerma (CDA) benadrukt het belang van snel en effectief ingrijpen bij een nieuwe uitbraak van het virus. De GGD's zijn voor dit onderzoek al van 250 naar 750 fte gegaan, meldt minister De Jonge. Hij voegt toe dat ook nu al mensen worden geworven. In juni is de testcapaciteit 30.000, zegt De Jonge. Voor de wintermaanden wil de minister ervoor zorgen dat er zeker 70.000 tests kunnen worden verricht.

Getroffenen

Het verbieden van bezoek in verpleeghuizen vindt De Jonge "een van de meest pijnlijke maatregelen die hij heeft moeten treffen". Vanaf 11 mei komen er experimenten waarin bezoek weer wordt toegelaten. Veel patiënten en hun familie hebben een heftige periode meegemaakt, zegt Jetten (D66). Met Marijnissen (SP) bepleit hij de oprichting van een corona-expertisecentrum om goede nazorg te kunnen bieden. Van Brenk (50PLUS) wil een fonds voor nabestaanden van overleden zorgmedewerkers.

Veel mensen worstelen met eenzaamheid en met angst voor dreigend ontslag of faillissement als gevolg van de coronacrisis, zegt Van der Staaij (SGP). Hij benadrukt het belang van aandacht voor deze problemen en voor suïcidepreventie. Deze hulpverlening is van grote waarde, erkent De Jonge. Daarom wordt er nauw contact onderhouden met 113 Zelfmoordpreventie.