Planbureau: kwaliteit van leven is meer dan volksgezondheid

Als de maatregelen om de volksgezondheid te beschermen langer duren, gaat dat ten koste van de algehele kwaliteit van leven. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een advies aan het kabinet over een uitweg uit de coronacrisis. Het SCP ziet bij maatregelen die langer duren ook het risico van meer ongelijkheid, grotere verschillen in welvaart en onderwijsachterstanden groeien.

Het planbureau wijst met name op de positie van flexwerkers, ouders met drukke banen en eenoudergezinnen. "Zowel in welvaart als welbevinden kunnen verschillen en ongelijkheid rap toenemen." Maatregelen van overheid en werkgevers rond thuiswerken moeten hier rekening mee houden, aldus het SCP.

Hoe langer de situatie duurt, hoe duidelijker het wordt "dat het beschermen van de volksgezondheid voor veel groepen ten koste gaat van de algehele kwaliteit van leven". Die is volgens het planbureau afhankelijk van zaken die nu geheel of gedeeltelijk wegvallen, zoals sociale contacten, werk en allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Dat geldt niet alleen voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, maar voor bijna iedereen in de samenleving.

Door: ANP