Normal_rss_entry-237501

De Raad van State heeft flinke kritiek op de corona-spoedwet die het kabinet voorbereidt. De belangrijkste adviseur van het kabinet plaatst in het advies, dat nog niet openbaar is, kanttekeningen bij de mogelijkheden van de Tweede Kamer om de coronamaatregelen te controleren. Ook zou het kabinet de tijdelijke wet te makkelijk kunnen verlengen. Ingewijden bevestigden berichtgeving hierover van de NOS.

De nieuwe wet moet de huidige noodverordeningen die zijn uitgevaardigd in verband met de corona-uitbraak ondervangen met een andere wettelijke grondslag. Zolang de spoedwet er nog niet is, blijven de noodverordeningen van kracht die de minister opdraagt aan de voorzitters van de veiligheidsregio's. Het gaat onder meer om de 1,5 meter afstand en het verbod op evenementen.

Voorbereiding wet vergt meer tijd

Zorgminister Hugo de Jonge kondigde vrijdag aan dat het niet haalbaar is om de wet op 1 juli in werking te laten treden, zoals de bedoeling was. De voorbereiding vergt meer tijd. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen. Een zorgvuldige behandeling vergt tijd en aandacht, aldus De Jonge. Het kabinet wil het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk indienen bij de Tweede Kamer. Waarschijnlijk gebeurt dat begin volgende week, melden bronnen.

Raad van State niet eerste met kritiek

Het kabinet kan het wetsvoorstel nog aanpassen voordat het naar de Kamer gaat. De Raad van State is niet de eerste met kritiek. De conceptversie van het wetsvoorstel was op aanraden van een aantal organisaties al "op belangrijke punten aangescherpt en verbeterd", schreef De Jonge, mede namens zijn collega's Ferd Grapperhaus van Justitie en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. 

Partijen in de Tweede Kamer hadden al aangegeven behandeling van de wet niet onder tijdsdruk te willen afraffelen. Ook was er al inhoudelijke kritiek, niet alleen van de oppositie maar ook van regeringspartijen D66 en ChristenUnie. De VVD vond het nog te vroeg voor kritiek, omdat het definitieve voorstel nog niet bekend is. Wel vinden de liberalen dat in deze wet de rol van het parlement duidelijk moet zijn neergelegd. Ook staatsrechtdeskundigen en de Nationale ombudsman zijn kritisch.

Beide Kamers bepalen zelf hun agenda. Het zomerreces begint over twee weken.

Door: ANP