Kabinet: coronawet lijkt niet meer op breed bekritiseerd ontwerp

Het veel bekritiseerde ontwerp voor een coronanoodwet is grondig gewijzigd. Wie een coronaboete is opgelegd, hoeft straks niet te vrezen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mis te lopen en achter de voordeur wordt niet gecontroleerd. Het wetsvoorstel, dat maandag aan de Tweede Kamer is voorgelegd, "lijkt niet meer op het eerste concept", zegt het kabinet.

Het wetsvoorstel, dat regelt hoe de overheid mag ingrijpen om de corona-epidemie de kop in te drukken, kwam er op aandringen van de Kamer. Die wilde niet langer met lede ogen toezien hoe de minister van Volksgezondheid en burgemeesters in de coronacrisis ongekende maatregelen namen zonder dat parlement of gemeenteraad daarover veel te zeggen had. Maar toen het kabinet met een eerste ontwerp kwam, barstte de kritiek los. De wet zou de overheid veel te veel macht geven en dat voor onnodig lange tijd.

Coronawet half jaar geldig

De tijdelijke wet wordt voor een half jaar van kracht, en niet zoals de bedoeling was voor een jaar. Die duur kan zo nodig worden verkort of met telkens drie maanden worden verlengd. De Tweede en Eerste Kamer moeten de wet goedkeuren en hebben ook een stem in verlenging of bekorting. Als het parlement akkoord gaat met de vertimmerde wet, kan die in het najaar ingaan en van pas komen tegen een onverhoopte tweede golf van de epidemie.

Noodverordeningen

Toen de afgelopen maanden het coronavirus om zich heen greep en de nood hoog was, gaf het kabinet de burgemeesters in de veiligheidsregio's opdracht om allerlei maatregelen te nemen. Die regelden vervolgens met noodverordeningen dat de politie bijvoorbeeld mensen die te dicht bij elkaar kwamen, ook binnenshuis, mocht bekeuren en dat verpleeghuizen niet langer bezoek mochten toelaten. Maar die noodverordeningen zijn bedoeld voor plotselinge, kortstondige calamiteiten als een treffen tussen voetbalhooligans.

De Raad van State, een belangrijke adviseur van het kabinet, is blij dat het veel van zijn kritiek ter harte heeft genomen. Maar de raad had het liefst gezien dat het kabinet straks helemaal niet meer kan terugvallen op noodverordeningen. De noodwet laat die mogelijkheid nog wel. En de wet moet duidelijker maken wat bijvoorbeeld 'veilige afstand' en 'groepsvorming' betekent. Nu weten burgers en handhavers niet waar ze aan toe zijn. Verder zou een overtreder van de coronaregels dat niet langer met een strafblad moeten bekopen.

Door: ANP