Normal_person-holding-petri-dish-3786217

Ook in Nederland daalt het niveau van antistoffen tegen corona, constateert bloedbank Sanquin. In een meting over de afgelopen weken werd bij 4,1 procent van de donoren antistoffen gevonden, tegen 5,4 procent afgelopen mei. Dit meldt Sanquin. 

De gedaalde antistoffenniveaus hoeven niet te betekenen dat mensen ook weer vatbaar zijn voor het virus. “Het lichaam bouwt tijdens en na zo’n infectie ook immuungeheugen op. Dat betekent, dat bij een nieuwe infectie, het lichaam razendsnel weer antistoffen kan opbouwen. Een virus kan zo alsnog snel opgeruimd worden”, legt professor Hans Zaaijer van Sanquin uit.

Nog steeds hoog niveau van antistoffen

Ook treedt de daling van de antistoffen niet bij iedereen op. Een flink deel van de donors met antistoffen houdt nog steeds een hoog niveau van antistoffen. Wel betekent de daling dat er meer haast zicht achter het inzamelen van plasma van genezen corona patiënten voor het maken van een geneesmiddel.

Sanquin zamelt dat plasma in om de antistoffen te kunnen concentreren en zo een geneesmiddel te maken dat (preventief) kan worden ingezet voor kwetsbare mensen. De planning is om dat medicijn dit najaar gereed te hebben.

Sanquin blijft rest van het jaar meten

Sanquin blijft de percentages antistoffen de komende tijd meten. Met het RIVM is afgesproken dat sowieso de rest van 2020 te blijven doen op wekelijkse basis. “We willen graag weten of de daling doorzet. En door dit onderzoek zien we ook heel snel of het aantal besmettingen weer stijgt, en zo ja: waar”, aldus Zaaijer.

Mensen die genezen zijn van corona, kunnen zich bij Sanquin melden als ze plasma willen doneren. Na een keuring wordt hen gevraagd om vier tot zes keer antistoffenplasma te doneren. Met dat plasma maakt Sanquin een geneesmiddel.  

Door: Nationale Zorggids