Normal_corona

Per 5 augustus is het inreisverbod voor Algerije weer ingesteld. Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in Algerije en de daar geldende maatregelen. In dat verband wordt onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het aantal nieuwe besmettingen moet lager zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juli per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. Ook wordt er gekeken naar algehele reactie op COVID-19 in het betreffende land. Hierin wordt onder andere het aantal uitgevoerde coronatests, bron- en contactonderzoek en beheersmaatregelen meegenomen.

Opheffing reisbeperking

De opheffing van de reisbeperking, ingegaan op 1 juli, voor reizigers die bestendig verblijf hebben in de volgende landen: Australië, Canada, Georgië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay wel van kracht. Voor reizigers afkomstig uit China geldt dat het inreisverbod zal worden opgeheven zodra China zelf ook EU-burgers toelaat.

Coronavirus tegengaan

Voor alle niet-essentiële reizen van personen vanuit overige derde landen (andere landen dan het EU+ gebied) naar Europa blijft de huidige inreisbeperking van kracht met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die geen bestendig verblijf hebben in een bovengenoemd land op de groene lijst én niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

Thuisquarantaine

Voor wat betreft thuisquarantaine wordt onderscheid gemaakt in de verschillende categorieën: wel en geen dringend advies tot thuisquarantaine. Voor onder meer zorgpersoneel, grenswerkers, zeevarenden met zeemansboekje, diplomaten in de uitoefening van hun functie, militairen als zij in de uitoefening van hun functie reizen en personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken geldt geen dringend advies tot thuisquarantaine. Voor onder andere EU-burgers en hun familieleden, onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, Vaticaanstad en onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of verblijfsvergunning geldt wel een dringend advies tot thuisisolatie. 

Door: Nationale Zorggids