Normal_mondkapje_corona

Vanaf woensdag 5 augustus 9.00 uur is het in delen van de stad verplicht om een mondkapje te dragen. Het gaat om gebieden waar het krap en druk is en waar andere maatregelen onvoldoende uitwerking hebben gehad of leiden tot ongewenste economische effecten. De mondkapjesverplichting is een experiment en komt niet in de plaats van de 1,5 meter regel. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

 

Het RIVM concludeerde onlangs dat het dragen van een mondkapje ertoe kan leiden dat mensen voorzichtiger worden en meer afstand houden tot elkaar. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zal nauwkeurig in de gaten houden of deze gewenste effecten ook daadwerkelijk optreden. Op basis van deze informatie wordt besloten over de duur van de maatregelen en eventuele uitbreiding naar andere gebieden.

Voor iedereen van 13 jaar en ouder

De mondkapjesplicht geldt voor iedereen (fietsers en voetgangers) van 13 jaar en ouder. De maatregel wordt gefaseerd ingevoerd en gaat op woensdag 5 augustus als eerste gelden in het Wallengebied, de winkelstraten Kalverstraat/ Nieuwendijk en op de markten op Plein ‘40-’45 en de Albert Cuypstraat.

Niet in sportscholen, horeca en musea

De mondkapjesverplichting geldt niet op plekken waar al landelijke maatregelen gelden, zoals sportscholen, horeca en musea. Hier worden bezoekers namelijk al gedoseerd toegelaten, wat de kans op verspreiding van het virus verkleint.

Druktemaatregelen

Deze maatregel komt bovenop de maatregelen die Amsterdam al neemt op drukke plekken, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer, het doseren van de toegang op de drukste momenten en de tijdelijke afsluiting van straten. Natuurlijk moet overal nog altijd 1,5 meter afstand worden gehouden. Hier wordt ook nog steeds op gehandhaafd. Ook ondernemers hebben een verantwoordelijkheid in de naleving van deze regels.

Gratis mondkapjes

Vanaf dinsdag plaatst de gemeente borden in de aangewezen gebieden en voorziet het de winkeliers van postermateriaal. Tijdens drukke weekenden wijst een team van hosts op de mondkapjesplicht en deelt gratis mondkapjes uit. Amsterdam houdt nauw contact met Rotterdam, waar volgende week vergelijkbare maatregelen worden getroffen.

Door: Nationale Zorggids