Normal_rss_entry-244237

Het aantal coronapatiënten die anderen kunnen besmetten met het virus, is in een week tijd verdubbeld. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er nu 32.451 zogenoemde besmettelijke personen in Nederland. Vorige week waren het er meer dan 16.000.

Het aantal is wel een schatting, benadrukt het RIVM. Misschien zijn er bijna 19.000 besmettelijke personen, maar het zou ook kunnen gaan om meer dan 47.000.

Half juli telde Nederland circa 7000 besmettelijke personen en begin juli waren het er ongeveer 3000. "Als iemand het coronavirus oploopt, dan is deze persoon een tijd lang besmettelijk voor anderen. Hoelang dit duurt verschilt van persoon tot persoon", leg het RIVM uit.

Reproductiegetal gestegen naar 1,3

Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is iets gestegen. Het getal is nu 1,3. Vorige week was het 1,2 en de week ervoor 1,4.

Bij een reproductiegetal van 1,3 zorgen 100 coronapatiënten ervoor dat 130 anderen de ziekte oplopen. Die besmetten op hun beurt 169 mensen, en die dragen de ziekte vervolgens over aan bijna 220 mensen. Bij elke stap komen er meer patiënten bij en gaat het virus steeds sneller rond .

De overheid wil dat het reproductiegetal onder de 1 komt. Dan dooft de uitbraak langzaam uit.

Door: ANP