Normal_corona-5174671_640

Bloedbank Sanquin heeft binnen enkele weken een grote mijlpaal behaald. De eerste drieduizend kilo plasma, rijk aan antistoffen tegen het coronavirus, zijn aan Sanquin Plasma Products overgedragen. Daar wordt het verwerkt tot geneesmiddel. Als de klinische studie in oktober de werkzaamheid bevestigt, kan het geneesmiddel worden ingezet om kwetsbare doelgroepen te beschermen tegen een corona-infectie. Dit meldt Sanquin. 

Daphne Thijssen, directeur Bloedbank en lid van Sanquins Raad van Bestuur zag haar collega’s in korte tijd grote stappen maken in de strijd tegen het coronavirus. “Dit is een intensieve tijd. Onze divisies Research en Diagnostiek hebben sinds maart een flinke basis gelegd met onderzoek naar antistoffen, zowel naar hoe ze werken, het ontwikkelen van een betrouwbare antistoftest als hoeveel donors die antistoffen hebben. Die kennis komt nu samen met een hele grote actie om voldoende antistoffen in te zamelen. Dat kan maar op één manier: via bloedplasmadonaties.”

Bereidwilligheid om bloedplasma te doneren

“Dat is mogelijk dankzij de opdracht van VWS, de bereidwilligheid van voormalige patiënten om hun bloedplasma te doneren, en de medewerkers van Sanquin die – met alle veiligheidsmaatregelen nog steeds in acht nemend – de plasma-afnames soepel laten verlopen. We hebben het over 16.000 donors die in totaal tot wel 100.000 donaties komen doen binnen 20 weken. Dit is voor Sanquin een enorme uitdaging, want ons dagelijks werk, 2.750 donaties per dag voor patiënten die bloed nodig hebben, gaat in de tussentijd gewoon door!”

Eerste mijlpaal

De eerste mijlpaal is behaald: de eerste 10 procent van de gewenste 30.000 kilo gedoneerd bloedplasma met antistoffen tegen het coronavirus is door de Bloedbank overgedragen aan Sanquin Plasma Products (SPP). Daar wordt het verwerkt naar ampullen met geconcentreerde antistoffen. Een klein deel, ongeveer 100 kilo, is al eerder geleverd aan de internationale CoVIg Plasma Alliantie. De Alliantie onderzoekt in een klinische studie of dit plasmageneesmiddel daadwerkelijk effectief is. Dankzij de deelname van SPP aan deze Alliantie, kan Sanquin de uitkomsten van die studie gebruiken om, als het middel effectief blijkt, in te laten zetten voor risicogroepen in Nederland.

Thijssen: “We zijn er echt nog niet. We zoeken nog zeker 4.000 donors meer. Zo lang er geen vaccin beschikbaar is om mensen immuun te maken tegen COVID-19, moeten we hier mee doorgaan om risicogroepen te beschermen tegen ernstige infecties.”

Door: Nationale Zorggids